Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 06/07/2017 - 16:21
Đánh giá kết quả xây dựng Nông thôn mới 6 tháng đầu năm
Ngày 6-7, Ban chỉ đạo (BCĐ) chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng Nông thôn mới (NTM) tỉnh Bắc Ninh tổ chức đánh giá kết quả xây dựng NTM 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh chủ trì.
Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh phát biểu chỉ đạo.

 

Cùng dự có các đồng chí: Hà Sỹ Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đánh giá của BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh, đến nay, số tiêu chí đạt chuẩn NTM trung bình của tỉnh là 17,28 tiêu chí/xã, tăng 0,12 tiêu chí/xã so với cuối năm 2016. Hiện, toàn tỉnh có 58 xã (bằng 59,8% tổng số xã) được công nhận đạt chuẩn NTM; 1 xã đạt 19 tiêu chí nhưng chưa được công nhận đạt chuẩn NTM; 19 xã đạt từ 15 đến18 tiêu chí; 19 xã xã đạt từ 12 đến14 tiêu chí; 2 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM  và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Trong 13 xã đăng ký đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2017, đến nay đã có 1 xã đạt 19/19 tiêu chí; 4 xã đạt 17 tiêu chí; 2 xã đạt 16 tiêu chí; 6 xã đạt 15 tiêu chí. Trên cơ sở rà soát, đánh giá mức độ đạt tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM, BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh xây dựng mục tiêu đến hết năm 2017 số tiêu chí NTM trung bình toàn tỉnh đạt 17,65 tiêu chí/xã; có ít nhất 67 xã (tăng 9 xã so với cuối năm 2016) đạt chuẩn NTM, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí tại 58 xã và 2 đơn vị cấp huyện đã được cộng nhận đạt chuẩn NTM.

Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả xây dựng NTM thời gian qua góp phần quan trọng làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện. Đồng thời chỉ rõ một số hạn chế trong công tác xử lý môi trường, cân đối nguồn lực đầu tư. Để đạt các mục tiêu NTM đã đề ra, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Trên cơ sở xác nhận của các ngành liên quan, Ban chỉ đạo cần điều chỉnh kết quả, mục tiêu một số tiêu chí. Ngành Nông nghiệp tiếp tục rà soát kết quả tại các địa phương làm cơ sở để có hướng chỉ đạo, phân bổ nguồn lực hợp lý. Cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên và người dân thực hiện tốt phong trào thi đua: “Bắc Ninh chung sức xây dựng NTM” và cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Triển khai Bộ tiêu chí xã NTM tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2020 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã có kế hoạch đạt chuẩn NTM năm 2017. Xây dựng và triển khai “Chương trình mục tiêu quốc gia mỗi xã một sản phẩm” trong xây dựng NTM. Đẩy mạnh thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM. Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, Văn phòng điều phối NTM các cấp. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình.

Tin, ảnh: Nguyễn Tuấn
Top