Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 06/07/2017 - 08:57
Xuân Lai quyết tâm hoàn thành các tiêu chí
Năm 2017, xã Xuân Lai (Gia Bình) được huyện chọn để tập trung hoàn thành các tiêu chí và công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Với tinh thần quyết tâm và sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân trong xã, hiện nay 2 tiêu chí còn lại là giao thông và trường học đang được gấp rút hoàn thành.

Xuân Lai là xã thuần nông, toàn xã có 9 thôn, với gần 11nghìn nhân khẩu. Diện tích đất nông nghiệp 500 ha, kinh tế chủ yếu của người dân là sản xuất nông nghiệp, chủ lực là cây lúa, chăn nuôi. Theo ông Trần Văn Hoa, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lai, khi bắt đầu triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (năm 2011) xã Xuân Lai mới chỉ đạt 7/19 tiêu chí, trong đó tiêu chí thu nhập bình quân của người dân chỉ đạt hơn 10 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo ở mức khá cao, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên ở mức thấp, giao thông nông thôn còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất văn hóa chưa đáp ứng tốt nhu cầu người dân... một bộ phận người dân chưa thấy rõ vai trò chủ thể của mình trong xây dựng xã nông thôn mới, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước.

Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao cả hệ thống chính trị, xã Xuân Lai từng bước tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt công tác tuyên truyền với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới và cùng chung tay, chung sức tham gia. Xã cũng xác định trong xây dựng nông thôn mới, nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, hướng dẫn, nhân dân là chủ thể thực hiện, tranh thủ sự hỗ trợ của trên, vận động các nguồn lực trong và ngoài địa phương, tạo liên hệ chặt chẽ với các nhà tài trợ, huy động nguồn lực tổng hợp để xây dựng hạ tầng nông thôn. Từ đó, phong trào xây dựng nông thôn mới của xã từng bước chuyển biến tích cực, sự đồng thuận của nhân dân ngày càng cao và phong trào phát triển ngày càng rộng lớn.

Đến năm 2016, Xuân Lai đã thực hiện đạt 17 tiêu chí với tổng mức đầu tư trên 123 tỷ đồng cho việc xây dựng trường Tiểu học Xuân Lai I, Tiểu học Xuân Lai II, đường giao thông các thôn, nhà sinh hoạt thôn, trạm y tế, nâng cấp trụ sở UBND xã, công tác nước sạch, vệ sinh môi trường... Đồng thời, Xuân Lai còn quan tâm tăng cường hỗ trợ, vận động người dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển đa dạng các ngành nghề như: Mây tre đan, may gia công, nghề mộc, nề, kinh doanh dịch vụ… tạo việc làm ổn định cho khoảng 95% lao động nông thôn. Từ đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 1,46%, thu nhập bình quân đầu người 33 triệu đồng/năm vào cuối năm 2016.

Đến nay, các tuyến đường trục xã, liên thôn, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, Trạm y tế được đầu tư nâng cấp và xây dựng mới khang trang, các thiết chế văn hóa được hoàn thiện. Bên cạnh đó, xã tổ chức vận động người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt 85%, thực hiện công tác môi trường, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, thực hiện thu dọn vệ sinh môi trường xung quanh nhà, vườn, tạo cảnh quan môi trường thông thoáng.

Ông Trần Văn Hoa, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Với mục tiêu phấn đấu về đích NTM trong năm 2017, trước hết Đảng bộ, chính quyền địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về những công việc cụ thể tại địa phương nhằm khuyến khích người dân tham gia đóng góp sức người, sức của để hoàn thiện các tiêu chí còn lại. Đặc biệt là chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc, nhắc nhở các thành viên tích cực đi từng thôn phối hợp hướng dẫn, kiểm tra thực hiện theo từng tiêu chí. Các thành viên được phân công phụ trách thôn thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, địa phương trên cơ sở nội dung, yêu cầu của tiêu chí đề ra từng phần việc phải làm, thời gian hoàn thành, cam kết thực hiện đảm bảo về thời gian, đúng tiến độ, đạt hiệu quả. Được biết, các tuyến đường giao thông liên thôn, đường thôn và giao thông nội đồng với tổng chiều dài 17,64 km đã được phê duyệt, chuẩn bị đấu thầu với kinh phí khoảng 30 tỷ đồng. Trường mầm non trung tâm đang tiến hành thiết kế với kinh phí dự kiến khoảng 20 tỷ đồng. Trong đó ngân sách hỗ trợ trên 30 tỷ, ngân sách xã 13,5 tỷ còn lại huy động nhân dân, doanh nghiệp đóng góp, ủng hộ. Các công trình dự kiến khởi công vào đầu quý 3.

Xuân Thủy (Đài Gia Bình)
Top