Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 06/07/2017 - 08:56
Giải báo chí “Chung tay xây dựng Nông thôn mới”
Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Giải báo chí chủ đề “Chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Theo thể lệ, đối tượng dự giải là: Tất cả những người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh không vi phạm pháp luật, không vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp, đạo đức của người làm báo Việt Nam, không có bài viết trái đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, không vi phạm Luật Báo chí và luật pháp khác. Có tác phẩm báo chí viết về đề tài xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và Trung ương. Tác phẩm dự Giải hợp lệ là tác phẩm đã được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 1 tháng  1 năm 2017 đến ngày 30 tháng 11 năm 2017.

Giải thưởng giải báo chí tuyên truyền về XDNTM sẽ được công bố trên Tạp chí Người làm báo Bắc Ninh và trang website Hội Nhà báo tỉnh. Lễ tổng kết, trao giải thưởng Giải báo chí chủ đề “Chung tay xây dựng nông thôn mới” tỉnh Bắc Ninh dự kiến trước ngày 31-12-2017.

 

K.P
Top