Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 04/07/2017 - 16:22
Rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong lực lượng vũ trang tỉnh
Ngày 4-7, Bộ CHQS tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong LLVT tỉnh giai đoạn 2015-2017. Đại tá Nguyễn Khắc Khoát, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì.
Lực lượng Kiểm soát Quân sự Bộ CHQS tỉnh kiểm tra bảo đảm an toàn giao thông đối với bộ đội.

 

Từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt và chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, các văn bản hướng dẫn của cấp trên ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch về công tác giáo dục, quản lý duy trì kỷ luật, đẩy mạnh xây dựng chính quy và bảo đảm an toàn trong đơn vị.

Hằng năm, Bộ CHQS tỉnh chọn một đơn vị làm điểm về quản lý, rèn luyện kỷ luật để rút kinh nghiệm chung; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, duy trì chặt chẽ các chế độ quy định; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ chủ trì; đề cao tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện thiếu tự giác trong chấp hành pháp luật, kỷ luật. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị trực thuộc ra 25 quyết định kỷ luật về Đảng và 21 quyết định kỷ luật về chính quyền, đồng thời chủ động kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm nhằm kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các vụ việc vi phạm. Từ đó, tình hình tư tưởng của đại đa số cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh ổn định, xác định tốt nhiệm vụ, gắn bó với đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của địa phương, đơn vị.

Hội nghị thảo luận làm rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân của hạn chế và đề ra phương hướng tăng cường công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong thời gian tiếp theo, trong đó tập trung vào một số giải pháp cơ bản: Tăng cường sự lãnh đạo cấp ủy, chính ủy, chính trị viên; đề cao vai trò nêu gương của của cán bộ chủ trì; đổi mới, nâng cao các khâu, bước trong công tác giáo dục, quản lý bộ đội; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục với công tác tổ chức, cán bộ, chính sách; giáo dục, thuyết phục gắn với duy trì kỷ luật và xử lý hành chính; quản lý chặt chẽ chính trị nội bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và bảo đảm an toàn giao thông của bộ đội; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Cao Lợi
Top