Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 03/07/2017 - 08:22
Thực hiện nghiêm công tác tuyển sinh vào lớp 1
Căn cứ các văn bản liên quan của Bộ GD-ĐT về Điều lệ trường Tiểu học, về các giải pháp khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp, Sở GD-ĐT Bắc Ninh vừa có công văn số 719, hướng dẫn các Phòng GD-ĐT huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh vào lớp 1, năm học 2017-2018.

Sở GD-ĐT chỉ đạo, việc tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2017-2018 một mặt phải thực hiện đúng kế hoạch, thời gian quy định, nhưng cũng phải tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em trong độ tuổi được đến trường, làm tốt công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, tạo mọi điều kiện giúp trẻ có hoàn cảnh khó khăn được đến trường.

Cụ thể các Phòng GD-ĐT phải tham mưu cho UBND cấp huyện phân tuyến tuyển sinh, giao chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của từng trường; quy định về số học sinh/lớp, số lớp của từng trường theo quy định Điều lệ trường Tiểu học.

Phòng GD-ĐT chỉ đạo các trường Tiểu học tập trung tuyển sinh trẻ trên địa bàn theo phân tuyến điều tra phổ cập GD Tiểu học, hạn chế việc tuyển sinh trái tuyến, nhất là với những trường có số lớp và số học sinh/lớp đã vượt quá quy định. Có biện pháp kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh của các trường, tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng quá tải, nhất là các trường Tiểu học ở thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và các trung tâm huyện lỵ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về tuyển sinh; chỉ đạo các trường Tiểu học và giáo viên không tổ chức dạy thêm, dạy trước chương trình lớp 1.

Các trường Tiểu học phải làm tốt công tác tuyên truyền đến địa bàn dân cư giúp cha mẹ học sinh nắm rõ kế hoạch, thời gian và thủ tục tuyển sinh. Công tác tuyển sinh phải bảo đảm quyền được học tập của học sinh, bảo đảm mục tiêu phổ cập GD Tiểu học của địa phương… Ở những trường có đông dân cư, áp lực học sinh lớn, công tác tuyển sinh phải thật chặt chẽ, minh bạch giúp cha mẹ học sinh dễ thực hiện các hồ sơ đăng ký cũng như quy định về công tác tuyển sinh. Các trường Tiểu học phải coi trọng kết hợp việc tuyển sinh với công tác tuyên truyền giúp các phụ huynh xóa bỏ tâm lý chạy lớp, chạy trường. Tuyển sinh xong, các trường không tổ chức dạy trước chương trình.

Đối với các trường Tiểu học dạy học Tiếng Việt 1 theo công nghệ giáo dục (TV1.CGD), ngoài những nội dung trên, phải hướng dẫn cha mẹ học sinh hiểu những điểm mới của việc dạy học TV1.CGD, từ đó cùng nhà trường có phương pháp giáo dục học sinh trong suốt năm học. Các trường căn cứ điều kiện thực tiễn có thể tổ chức dạy học từ 2 đến 4 tuần để tổ chức lớp học và các hoạt động giáo dục bổ trợ, tăng cường ngôn ngữ và các điều kiện cần thiết cho học sinh trước khi vào học chính thức, thỏa thuận với cha mẹ học sinh về kinh phí đóng góp.

Trên cơ sở căn cứ số học sinh tuyển sinh, các trường Tiểu học tham mưu với lãnh đạo địa phương huy động từ các nguồn lực xã hội, từ đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho 100% học sinh nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT, công tác tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2017-2018 hoàn thành trước ngày 31-7-2017.

Trọng Khánh
Top