Bao dien tu Bac Ninh
Thứ bẩy, 01/07/2017 - 16:25
Đoàn Kiểm tra liên ngành về công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của Trung ương làm việc tại Bắc Ninh
Chiều 30-6, Đoàn Kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của Trung ương do đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án TAND Tối cao làm Trưởng Đoàn có buổi làm việc và kiểm tra tại Bắc Ninh. Tiếp, làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

 

Trong những năm qua, hoạt động phối hợp liên ngành giữa các thành viên trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng có nhiều chuyển biến tích cực. Các phòng, đơn vị và cá nhân liên quan trong các ngành thành viên Hội đồng xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm trong cơ chế phối hợp; coi trọng việc xác định đối tượng được TGPL, thực hiện giải thích, hướng dẫn các thủ tục yêu cầu TGPL, lập hồ sơ vụ việc theo quy định của pháp luật. Từ năm 2014 đến nay, số người thuộc đối tượng TGPL trong các vụ án mà các cơ quan tố tụng đã thụ lý, giải quyết là 176 người; số vụ việc cơ quan tố tụng giới thiệu, chuyển đến Trung tâm TGPL nhà nước (bằng văn bản) 29 vụ việc; số liệu cấp giấy chứng nhận được tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý, luật sư trợ giúp pháp lý, luật sư cộng tác viên TGPL là 63 vụ việc...

Đại diện các thành viên và tổ giúp việc của Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của tỉnh trao đổi với Đoàn làm rõ thêm những kết quả, tồn tại, hạn chế  về trợ giúp pháp lý hoạt động tố tụng toàn tỉnh; đề xuất, kiến nghị một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Những năm qua, tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các cơ quan tiến hành tố tụng. Tỉnh đã ban hành Nghị quyết hàng năm hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan tố tụng như Viện Kiểm sát, TAND tỉnh, Cục Thi hành án tỉnh. Về công tác trợ giúp pháp lý, UBND tỉnh luôn quan tâm tạo điều kiện về hỗ trợ kinh phí, biên chế, con người. Đối với Trung tâm Trợ giúp pháp lý, tỉnh luôn bảo đảm kinh phí cho cơ quan thường trực đối với các nội dung công việc được quy định trong Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ... Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Trên cơ sở những đánh giá, kết luận của Đoàn Kiểm tra Trung ương, các đồng chí lãnh đạo các ngành, các thành viên của Hội đồng cần phải tìm ra nguyên nhân, đề xuất giải pháp để sớm khắc phục những tồn tại; đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến về chủ trương, chính sách về hỗ trợ pháp lý trong hoạt động tố tụng đến với các nhóm đối tượng được trợ giúp pháp lý; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn công tác trợ giúp pháp lý ở cấp huyện; thường xuyên bổ sung quy chế phối hợp để hoạt động của Hội đồng đạt kết quả cao hơn.

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án TAND Tối cao ghi nhận, đánh giá cao kết quả trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; nhất trí với các đề xuất, kiến nghị của các thành viên Hội đồng; đề nghị Sở Tư pháp là cơ quan tham mưu đúng, trúng cho Hội đồng tỉnh Bắc Ninh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Các ngành thành viên trong Hội đồng thực hiện có hiệu quả công tác TGPL trong hoạt động tố tụng; chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ trợ giúp viên pháp lý; quan tâm sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng.

Trước đó, Đoàn đến kiểm tra thực tế tại Tòa án tỉnh và Trại tạm giam (Công an tỉnh).           

Lưu Hằng - Ngô Thành
Top