Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 30/06/2017 - 16:13
Thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh khóa XVIII
Chiều ngày 30-6, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra 2 nội dung trình kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm: Báo cáo của UBND tỉnh về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017.

Các đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận và nhất trí với 2 nội dung Báo cáo về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và Báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017. Đồng thời tập trung phân tích, làm rõ thêm một số vấn đề trong phạm vi của 2 nội dung như: Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôc đốc thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài; công tác phối hợp với các ngành, địa phương và những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác thi hành án…

Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của các đại biểu để xây dựng, hoàn thiện báo cáo thẩm tra, giúp HĐND tỉnh có các căn cứ xem xét, đưa ra các quyết nghị tại kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đạt kết quả cao.

Xuân Me
Top