Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 30/06/2017 - 15:52
Quế Võ: Gần 150 người được tập huấn tổng điều tra kinh tế
Huyện Quế Võ vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế năm 2017 cho gần 150 cán bộ là thành viên tổ thường trực Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế huyện và tổ trưởng, điều tra viên các xã, thị trấn.

Tại lớp tập huấn các điều tra viên được nghe phổ biến Quyết định 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức tổng điều tra kinh tế năm 2017 và  quán triệt về nhiệm vụ của điều tra viên, hướng dẫn cách ghi phiếu điều tra các mẫu, thảo luận giải đáp các vướng mắc gặp phải trong quá trình thu thập xử lý thông tin và làm bài thực hành điều tra mẫu.

Được biết, cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017, giai đoạn 2 tập trung điều tra 6 nhóm thông tin, gồm cơ sở, lao động và thu nhập của người lao động, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp và thông tin về chuyên đề doanh nghiệp khối cá thể, tôn giáo, thời gian bắt đầu từ ngày 1-7-2017 .

 

Hoa - Thương
Top