Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 30/06/2017 - 09:02
Xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh - Bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng
Việc sử dụng nhà tiêu không hợp vệ sinh tác động không nhỏ đến sức khỏe cộng đồng và gia đình. Đây là nguyên nhân chính gây ra các dịch bệnh đường tiêu hóa như tả, lỵ, thương hàn và nhiễm các loại giun, sán đường ruột. Do đó, việc xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đúng quy cách có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe và sự phát triển bền vững.

Toàn tỉnh hiện có 273.759/280.639 hộ có nhà tiêu, trong đó 236.379/273.759 hộ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, đạt 86,3%. Các địa phương có tỷ lệ số hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh cao là huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh.

Yêu cầu của nhà tiêu hợp vệ sinh là: Không làm ô nhiễm môi trường và nguồn nước; không tạo nơi cho ruồi, muỗi và các côn trùng khác sinh nở, không có mùi hôi thối, khó chịu. Các loại nhà tiêu hợp vệ sinh phổ biến là nhà tiêu tự hoại, nhà tiêu thấm dội nước, nhà tiêu sinh thái và nhà tiêu đào có ống thông hơi... Ưu điểm của các loại nhà tiêu này là sạch sẽ, hợp vệ sinh và sử dụng thuận tiện.

 Mặc dù tỷ lệ số hộ gia đình nông thôn sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh cao hơn trung bình cả nước nhưng do đặc điểm Bắc Ninh là tỉnh có mật độ dân số cao nên tình trạng ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm môi trường bởi phân người nói riêng vẫn còn cao. Trên thực tế, tại một số làng quê việc giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường còn nhiều khó khăn do nhận thức của người dân chưa cao, nhiều gia đình còn quan niệm nhà tiêu chỉ là “công trình phụ” nên ít được coi trọng trong khi làm nhà. Từ đó, ảnh hưởng lớn đến công tác vệ sinh môi trường nông thôn và công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người.

Từ năm 2013-2017, Bắc Ninh là 1 trong 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng được Ngân hàng Thế giới tài trợ Dự án Nước sạch và Vệ sinh môi trường dựa trên kết quả đầu ra. Từ năm 2012 tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh trạm y tế đạt 90% đến năm 2017 đạt tỷ lệ 100%; riêng tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình tăng từ 70,9% năm 2012 lên 86,3% năm 2016. Tại huyện Quế Võ có 8 xã, huyện Tiên Du và Yên Phong có 3 xã đạt Vệ sinh toàn xã năm 2013, 2014, 2015. Chỉ tiêu đầu ra năm 2016 vượt về tiêu chí dân số hưởng lợi từ xã Vệ sinh toàn xã cụ thể đạt 38.000/ chỉ tiêu 37.750; số nhà tiêu xây mới đạt 5.013/4.500 nhà tiêu…

Thực hiện thành công dự án Nước sạch và Vệ sinh môi trường đã góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh của  hơn 200.000 hộ dân, 126 trạm y tế xã, phường, thị trấn góp phần ngăn chặn nguồn phát tán các loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trong khu dân cư, giảm chi phí khám, chữa bệnh cho nhân dân, giảm tình trạng ô nhiễm môi trường, bảo vệ chất lượng nguồn nước, giải quyết tình trạng ô nhiễm do phân người gây ra, cải thiện môi trường nông thôn, các khu vực công cộng, khu vực làng nghề sản xuất .

Để việc xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh thành thói quen thường xuyên của nhân dân, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ nguồn kinh phí để các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, bảo đảm vì cuộc sống tốt đẹp của gia đình và cộng đồng.

Lê Hồng (Trung tâm TT-GDSK)
Top