Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 29/06/2017 - 08:54
Quan tâm giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với người lao động
Chính sách, pháp luật về lao động là căn cứ pháp lý quan trọng để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, bền vững và tiến bộ, từ đó thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Thực hiện chính sách pháp luật về lao động không chỉ là mối quan tâm của người lao động và người sử dụng lao động mà còn là mối quan tâm hàng đầu của chính quyền nhằm phát triển kinh tế gắn liền với bảo đảm an sinh xã hội.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, HĐND tỉnh quan tâm xây dựng nhiều chính sách để cụ thể hóa các quy định của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, đồng thời tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với người lao động trên địa bàn tỉnh. Trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua, Ban Pháp chế phối hợp với Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XVIII tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến chế độ, chính sách, quyền lợi của người lao động.

Qua báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và giám sát trực tiếp một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cho thấy: Công tác quản lý nhà nước về lao động - việc làm luôn được quan tâm, tích cực tuyên truyền và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương và của tỉnh về lao động; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về lao động được tăng cường nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, đồng thời cũng tạo điều kiện giúp doanh nghiệp hoạt động thuận lợi hơn; hỗ trợ cho doanh nghiệp tuyển dụng lao động và hỗ trợ đào tạo, giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh. Đa số doanh nghiệp quan tâm thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến chế độ, chính sách, quyền lợi của người lao động: Cải thiện điều kiện lao động; xây dựng nội quy lao động; ký kết thỏa ước lao động tập thể; ký kết hợp đồng lao động; áp dụng mức lương tối thiểu vùng do nhà nước quy định và đóng BHXH, BHYT cho lao động đã ký hợp đồng chính thức; có chính sách đãi ngộ cho người lao động; quan tâm tới lao động nữ có con nhỏ; tổ chức khám sức khỏe định kỳ để người lao động nhiệt tình với công việc, làm việc lâu dài và ổn định tại doanh nghiệp…

 

 

Thành viên Đoàn giám sát trò chuyện với công nhân Công ty TNHH.

 

Tuy nhiên, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động tại một số doanh nghiệp còn những hạn chế như: Việc tuyên truyền các văn bản pháp luật về lao động chưa đầy đủ; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động chưa kịp thời; hợp đồng lao động chưa thể hiện hết quyền và nghĩa vụ các bên; chưa tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức cho người lao động làm thêm giờ vượt quá thời gian quy định của pháp luật; phụ cấp và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm chưa đầy đủ; chưa đăng ký Nội quy lao động đối với cơ quan quản lý; chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội; chưa thực hiện đối thoại thường xuyên với người lao động; một số doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn;…

Đơn cử, Công ty TNHH kết cấu thép Bắc Việt (KCN Quế Võ) còn nợ tiền kinh phí công đoàn và công đoàn phí. Trong khi đó, trả lời Đoàn giám sát, Chủ tịch Công đoàn Công ty không phân biệt được kinh phí công đoàn và Công đoàn phí và không hiểu rõ Công ty cần đóng những khoản tiền gì theo Luật Công đoàn. Tại Nhà máy gạch Tuynel trực thuộc Công ty xây dựng Minh Đạo (Tiên Du), công ty có 51 lao động, trong đó 26 người ký hợp đồng lao động xác định thời hạn nhưng đến nay chưa có tổ chức công đoàn. Toàn nhà máy chỉ có 8 người, trong đó có 5 người lao động trực tiếp được đóng BHXH. Tại Công ty ASEAN TIRE (KCN Tiên Sơn), mặc dù công ty báo cáo tuân thủ tương đối đầy đủ các quy định của pháp luật về lao động và công đoàn nhưng đi vào cụ thể phát hiện khá nhiều sai phạm như: Giấy khám sức khỏe định kỳ cho người lao động do 1 phòng khám đa khoa tư nhân tiến hành chứ không phải là do đơn vị y tế từ Bệnh viện đa khoa tuyến huyện trở lên thực hiện theo quy định; quan trắc môi trường chưa được thực hiện theo quy định...

Còn nhớ vào khoảng cuối năm 2007, Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI tổ chức một đợt giám sát khá quy mô về tình hình thực hiện Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn tại 14 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế trong thực hiện chính sách, pháp luật về lao động và công đoàn trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và đưa ra các kiến nghị, đề xuất, yêu cầu cụ thể đối với từng doanh nghiệp và với các cơ quan chức năng của trung ương, địa phương nhằm triển khai thực hiện tốt hơn các quy định của pháp luật về lao động và công đoàn trong thời gian tiếp theo. Đây là một trong những căn cứ quan trọng để tỉnh tiếp tục lãnh, chỉ đạo, nâng cao hơn nữa việc chấp hành chính sách, pháp luật về lao động và công đoàn trên địa bàn tỉnh. Những kết quả nổi bật về phát triển tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh và sự ổn định về môi trường lao động của tỉnh trong thời gian qua là minh chứng rõ nhất.

Trong xu thế phát triển công nghiệp ngày càng mạnh mẽ của tỉnh, bên cạnh các doanh nghiệp đã hoạt động nền nếp, thường xuyên có những doanh nghiệp mới được thành lập và đi vào hoạt động. Để thực hiện có hiệu quả chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thì việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động và công đoàn là một trong những nội dung quan trọng cần tiếp tục được quan tâm để xây dựng môi trường lao động hài hòa, bền vững. 

Thanh Hương
Top