Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 29/06/2017 - 08:52
Chú trọng giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh trung học phổ thông
Năm học 2016-2017, công tác giáo dục quốc phòng, an ninh (GDQPAN) cho học sinh trung học phổ thông (THPT) toàn tỉnh tiếp tục được chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, thống nhất, bảo đảm chất lượng.

Các trường xây dựng kế hoạch giảng dạy môn học chi tiết theo đúng chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế. Cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, mô hình, học cụ từng bước được trang bị, kiện toàn. Cơ bản các trường THPT công lập trang bị đủ theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học GDQPAN.

Đến nay, đội ngũ giảng dạy môn GDQPAN cấp THPT toàn tỉnh có 84 giáo viên. Trong đó có 74 giáo viên có chứng chỉ ngắn hạn 6 tháng giáo viên GDQPAN và cử nhân ghép môn GDQPAN; 6 giáo viên là cử nhân GDQPAN; 4 giáo viên đang học văn bằng 2 GDQPAN. Cơ cấu giáo viên cơ bản đáp ứng đủ về số lượng, chất lượng và đúng quy định của Luật GDQPAN, Nghị định số 13/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, công tác bồi dưỡng thường xuyên được Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm. Trong mỗi năm học, công tác tập huấn về đổi mới chương trình, đổi mới phương pháp sư phạm trong các nhà trường được chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch đồng bộ ở tất cả các cấp học. Đội ngũ giáo viên ứng dụng công nghệ, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, khích lệ tính chủ động, sáng tạo của học sinh.

Công tác kiểm tra về GDQPAN được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, vướng mắc, đồng thời nêu gương những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị quan tâm, chăm lo công tác GDQPAN.

 

 

Nội dung thi tháo lắp súng tại Hội thao Giáo dục quốc phòng, an ninh học sinh THPT tỉnh Bắc Ninh năm 2016.

 

Trong năm học 2016-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo 38 trường THPT tổ chức học môn GDQPAN cho học sinh đúng, đủ chương trình quy định, với tổng số 38.155 học sinh được học, đạt 100%. Kết quả, học sinh đạt yêu cầu trở lên chiếm 99,97%, trong đó có 80,93% đạt khá, giỏi.

Công tác tổ chức và tham gia Hội thao GDQPAN học sinh THPT các cấp được chú trọng. Ngay từ đầu năm học, Sở GD và ĐT sớm chỉ đạo các trường THPT tiến hành Hội thao GDQPAN học sinh THPT theo quy định để chuẩn bị lực lượng đội tuyển tham gia Hội thao cấp tỉnh. Tháng 12-2016, Hội thao cấp tỉnh diễn ra tại Lữ đoàn Công Binh 229 được tổ chức quy mô, khoa học, thu hút 262 vận động viên tranh tài ở 11 nội dung thi đấu. Tham gia Hội thao toàn quốc tháng 4-2017, đoàn Bắc Ninh với 10 vận động viên tham gia đủ 12 nội dung thi đấu. Kết quả đã xuất sắc giành được 1 giải Nhất tập thể nội dung hiểu biết chung về QP-AN; 3 giải cá nhân và 1 giải tập thể ở các nội dung; toàn đoàn đoạt giải Khuyến khích được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có thể khẳng định môn học thiết thực giúp cho học sinh có những hiểu biết ban đầu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; về truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam; có kiến thức cơ bản, cần thiết về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; tích cực tham gia xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ở địa phương cơ sở vững mạnh; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

Cao Lợi
Top