Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 29/06/2017 - 08:43
Ký kết phối hợp thu ngân sách Nhà nước
Chiều 28-6, tại trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) Bắc Ninh diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) giữa Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh với BIDV chi nhánh Bắc Ninh, Từ Sơn, Kinh Bắc (Ảnh).
 
 

Các bên tổ chức thu theo nguyên tắc kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử giữa các cơ quan, đơn vị về số phải thu, số đã thu vào NSNN bảo đảm phù hợp với quy định của Luật NSNN, Luật các tổ chức tín dụng và các văn bản hiện hành liên quan đến thu NSNN. Quy chế này áp dụng cho các khoản thu NSNN, tiền nộp phạt vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và tiền phạt chậm nộp phạt vi phạm hành chính, phạt chậm nộp thuế, tiền thu hồi hoàn thuế giá trị gia tăng, các khoản thu phí, lệ phí khác… phát sinh trên địa bàn tỉnh và được thực hiện tại BIDV. Việc phối hợp thu NSNN và đối chiếu số liệu về thu NSNN được thực hiện thông qua tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước mở tại các chi nhánh BIDV.

Quy chế phối hợp thu NSNN giữa các đơn vị góp phần giảm thiểu thời gian, chi phí, thủ tục cho người nộp thuế; tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật, góp phần cải cách hành chính và bảo đảm nguồn thu NSNN kịp thời, an toàn và hiệu quả.

Hà Linh
Top