Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 28/06/2017 - 16:13
Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình
Ngày 28-6, phường Ninh Xá (thành phố Bắc Ninh) tổ chức diễu hành hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017.

Diễu hành hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình tại phường Ninh Xá.

 
Bạo lực gia đình ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, sức khỏe để lại hậu quả nghiêm trọng nhất là phụ nữ và trẻ em, là nguyên nhân suy giảm sự bền vững hạnh phúc gia đình. Những năm qua, phường Ninh Xá triển khai nhiều chương trình, kế hoạch về công tác gia đình. Các ban, ngành, đoàn thể, khu phố phối hợp tổ chức các hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, lan tỏa trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Ngay sau lễ phát động, gần 100 người đại diện các ban, ngành, đoàn thể phường tham gia diễu hành hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình.

Trong ngày, tại các huyện: Tiên Du, Thuận Thành, Yên Phong cũng diễn ra lễ phát động và diễu hành hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017.

Minh Hường
Top