Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 27/06/2017 - 16:25
Đăng kiểm hơn 18.830 phương tiện GTVT
Toàn tỉnh hiện có 4 cơ sở đăng kiểm phương tiện GTVT, trong đó 2 cơ sở đầu tư theo hình thức xã hội hóa là: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 99-03D (Chi nhánh HTX Đầu tư, Xây dựng, Quản lý và khai thác chợ Hải An) và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 99-04D (Công ty TNHH Kỹ thương Đông Đô).
Cán bộ Trung tâm Đăng kiểm phương tiện GTVT thực hiện quy trình đăng kiểm phương tiện.

 

6 tháng đầu năm, các cơ sở đã kiểm định hơn 18.830 phương tiện đạt chuẩn, trong đó, 2 cơ sở thuộc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện GTVT (Sở GTVT) đăng kiểm 15.220 phương tiện; Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 99-03D kiểm định 2.360 phương tiện; Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 99-04D kiểm định 1.249 phương tiện.

Các Trung tâm Đăng kiểm kiểm định 50 lượt phương tiện thủy nội địa; thu gần 51 tỷ đồng phí đường bộ (Trung tâm Đăng kiểm phương tiện GTVT thu 38,77 tỷ đồng; Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 99-03D thu 8,8 tỷ đồng; Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 99-04D thu 3,4 tỷ đồng).

Tin, ảnh: Dương Hoàn
Top