Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 27/06/2017 - 16:23
Sở GTVT tỉnh tiếp nhận và trả 10.570 hồ sơ các loại
Trung tuần tháng 6, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở GTVT tỉnh đã tiếp nhận và trả 10.570 hồ sơ các loại, đạt 56% kế hoạch năm. Trong đó, tiếp nhận và trả 6.040 Giấp phép lái xe các loại; thẩm định 21 hồ sơ cải tạo phương tiện cơ giới; cấp đăng ký 57 máy thi công và 34 phương tiện thủy; 40 giấy phéo thi công và 136 giấy phép xe tập lái.
Sở GTVT tỉnh phối hợp cấp đổi GPLX tại Bưu điện huyện Thuận Thành.

 

Trên lĩnh vực vận tải, đã cấp 636 giấy phép kinh doanh, 15 phù hiệu xe chạy tuyến cố định, 418 phù hiệu xe hợp đồng, hơn 1430 xe taxi, 1.536 phù hiệu xe vận tải, cấp 20 giấy phép liện vận Việt Nam- Lào, 34 giấy Chứng nhận phương tiện thủy nội địa...

Trong 6 tháng đầu năm, Sở GTVT tỉnh rà soát, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung 107 thủ tục hành chính (TTHC), bãi bỏ 3 TTHC  thuộc lĩnh vực đường bộ, đưa 107 TTHC ra giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Tiếp tục phối hợp Bưu điện tỉnh triển khai cấp đổi GPLX qua Bưu điện các huyện: Gia Bình, Lương Tài, Thuận Thành.

Tin, ảnh: Dương Hoàn
Top