Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 27/06/2017 - 08:54
Phát triển BHYT trong lao động tự do và nông dân
Để tăng số người tham gia BHYT, thời gian qua, các cấp, các ngành hữu quan đang thực hiện nhiều giải pháp thiết thực. Tuy nhiên, để tăng tỷ lệ bao phủ BHYT đúng kế hoạch là đến năm 2020 toàn tỉnh sẽ đạt 91% dân số cần thực hiện nhiều giải pháp tích cực, trong đó hướng tăng tỷ lệ bao phủ BHYT với những lao động tự do, nông dân đang được ngành BHXH tập trung thực hiện.

Nhằm giúp nhiều người dân được thụ hưởng chính sách ưu việt của BHYT, những năm qua, các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Các địa phương chủ động rà soát, lập danh sách những người được nhà nước hỗ trợ BHYT để cấp thẻ nhanh, đúng đối tượng, tránh trùng lặp. Công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tác dụng của thẻ BHYT đối với việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức. Quy định tham gia BHYT theo hộ gia đình cũng được các cấp triển khai tích cực. Ngành BHXH phối hợp với ngành Y tế tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng KCB BHYT; mở rộng số cơ sở KCB BHYT để người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Riêng năm 2017, BHXH đã ký hợp đồng KCB BHYT với 34 cơ sở KCB, tăng 4 cơ sở so với năm 2016. Hoạt động giám định, chi trả BHYT được thực hiện công khai, kịp thời, ngày càng rút ngắn thủ tục đã  giúp người có thẻ BHYT thuận lợi hơn khi đi KCB. Bên cạnh các hoạt động trên thì công tác phát triển BHYT trong học sinh, sinh viên được ngành BHXH, ngành Giáo dục và Đào tạo quan tâm, theo thống kê, trong hai năm học gần đây, tỷ lệ học sinh, sinh viên của Bắc Ninh tham gia BHYT luôn đạt trên 98%-99%, là một trong những tỉnh trong tốp đầu cả nước về BHYT học sinh sinh viên. Đặc biệt, Bắc Ninh cũng là một trong những tỉnh đi đầu trong việc hỗ trợ các đối tượng tham gia BHYT. Cụ thể, từ hơn 10 năm trước (năm 2006), tỉnh đã hỗ trợ 70% mức phí cho đối tượng cận nghèo khi tham gia BHYT tự nguyện. Những năm gần đây, tỉnh đã có chính sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho các đối tượng: Người từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi, người thuộc hộ cận nghèo, đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng không có thẻ BHYT; hỗ trợ 85% mức đóng BHYT cho đối tượng công an viên tại các xã, phường, thị trấn...

Từ những giải pháp thiết thực đã nâng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh lên hơn 87%. Tuy nhiên, việc phát triển BHYT với khoảng 13% dân số còn lại đang gặp những khó khăn nhất định bởi đây hầu hết là những người không thuộc diện không được nhà nước, tỉnh hỗ trợ; chủ yếu là lao động tự do, người nông dân. Như vậy, để tăng tỷ lệ bao phủ trong thời gian tới, thì đối tượng cần tập trung phát triển BHYT chính là người nông dân và lao động tự do. Theo ông Phạm Đức Cường, Phó Giám đốc BHXH tỉnh thì thời gian qua, ngành BHXH cũng đã có nhiều giải pháp mở rộng BHYT đối với các đối tượng này như: Đẩy mạnh thực hiện BHYT theo hộ gia đình; phối hợp với Hội Nông dân mở các hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách BHYT với hội viên tại nhiều địa phương trong tỉnh; tuyên truyền, cấp phát tờ rơi về BHYT cho nhiều lao động tự do… tuy nhiên vì nhiều nguyên nhân mà tỷ lệ tham gia của các đối tượng này vẫn còn thấp.   

Theo quy định tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT thì BHYT là bắt buộc vì thế tham gia BHYT là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người dân. Để tăng diện bao phủ BHYT, đặc biệt là với nhóm đối tượng tham gia BHYT thấp như nông dân, lao động tự do, ngành hữu quan cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHYT. Ngành BHXH phối hợp chặt chẽ với ngành hữu quan có giải pháp tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tham gia BHYT. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh thực hiện BHYT theo hộ gia đình vừa giảm chi phí cho các thành viên vừa tăng diện bao phủ BHYT. Bên cạnh đó, ngành BHXH cần tiếp tục tham mưu với các cấp, ngành mở rộng đối tượng hỗ trợ tham gia thẻ BHYT để nhiều người dân được hưởng lợi từ BHYT.

Lê Đại
Top