Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 23/06/2017 - 15:38
Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới ban hành
Ngày 23-6, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới ban hành cho các báo cáo viên pháp luật.

Các đại biểu được phổ biến, truyền đạt những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Trẻ em năm 2016; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư 10/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Qua hội nghị, các đại biểu nắm bắt kịp thời nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của các Luật mới ban hành. Từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong công tác giáo dục phổ biến pháp luật và phục vụ tốt cho công tác, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Ngô Thành
Top