Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 21/06/2017 - 09:23
Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của Người làm báo
Đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân là yêu cầu cấp thiết đối với mỗi nhà báo trong giai đoạn hiện nay. Xã hội càng phát triển thì nhu cầu về thông tin càng cao và càng đa dạng. Dư luận xã hội phụ thuộc rất nhiều vào người cầm bút đó là nhà báo. Chính vì vậy, nhà báo trước hết phải nâng cao đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình, từ đó định hướng dư luận, tạo ra hiệu quả xã hội.

Báo chí tác động tích cực, có hiệu quả đến tiến bộ xã hội, song mặt khác, báo chí cũng có thể phô bày những mặt trái gieo rắc hậu quả xấu cho xã hội. Vì vậy, nhà báo phải xử lý thông tin bảo đảm tính trung thực khách quan, bảo đảm tính định hướng chính trị, làm cho báo chí phát huy sức mạnh và hạn chế mặt tiêu cực. Các cơ quan báo chí cần phải thường xuyên giáo dục, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp cho những người làm báo, đồng thời bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp cho nhà báo.

Nghĩa vụ công dân không chỉ đòi hỏi nhà báo phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật trong hoạt động nghề nghiệp mà còn phải luôn luôn đề cao trách nhiệm: “viết cho ai, viết để làm gì, viết như thế nào”. Để thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của nhà báo, mỗi nhà báo, mỗi người làm báo phải tự rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, khẳng định vai trò, vị trí, uy tín của mình trong xã hội. Bản lĩnh của nhà báo được thể hiện ở khả năng nắm bắt nhanh, nhạy, phân tích, xử lý thông tin có hiệu quả. Chính vì vậy, mỗi nhà báo cần quan tâm tới việc tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Trong giai đoạn hiện nay, trước sự bùng nổ của thông tin, không chỉ có báo viết, báo nói, báo hình mà còn có báo điện tử, mạng xã hội... do vậy tính cẩn thận trong nghề nghiệp và sự nhạy bén về chính trị đối với người làm báo là rất cần thiết. Một thông tin xử lý không tốt, thiếu nhãn quan chính trị sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của cả một quốc gia. Do vậy, người làm báo phải luôn luôn rèn luyện tính cẩn trọng trong nghề nghiệp và nhạy bén về chính trị, thực hiện nghiêm túc quy định đạo đức nghề nghiệp cùng với trách nhiệm xã hội của Người làm báo, đó là nghĩa vụ công dân của Người làm báo hiện nay.

Trường Sinh
Top