Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 19/06/2017 - 08:07
Tấm gương phản chiếu bức tranh kinh tế của tỉnh
Qua 20 năm xây dựng và phát triển, từ một tỉnh thuần nông, Bắc Ninh phát triển nhanh chóng trên con đường cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp và đang hướng tới mục tiêu trở thành Thành phố trực thuộc T.Ư. Mục tiêu đến năm 2016, tỉnh Bắc Ninh đạt được những thành quả to lớn và quan trọng: Kinh tế tăng trưởng ở mức cao và ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 15,7%/năm; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm tới gần 95%, nông lâm nghiệp thuỷ sản chỉ còn hơn 5%. Đặc biệt, Bắc Ninh có nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng trong top đầu cả nước.

Trong chặng đường gần 20 năm xây dựng và phát triển của tỉnh, Báo Bắc Ninh luôn làm tròn vai trò, nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, cầu nối thông tin giữa Đảng, chính quyền với nhân dân trong tỉnh. Tờ báo trở thành tấm gương phản chiếu một cách sinh động quá trình xây dựng, phát triển và đổi mới của quê hương Bắc Ninh. Trong xu thế hội nhập, sự phát triển như vũ báo của công nghệ số, truyền thông đa phương tiện, sự cạnh tranh khốc liệt giữa các cơ quan báo chí với các trang mạng xã hội, việc đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền đối với các cơ quan báo in, trong đó có Báo Bắc Ninh càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Trong đó nội dung tuyên truyền lĩnh vực kinh tế là một mảng đề tài quan trọng của Báo Bắc Ninh yêu cầu lại càng phải khắt khe, quyết liệt hơn bao giờ hết.

 

 

Phóng viên Phòng Kinh tế-Đời sống tác nghiệp ngoài hiện trường.

 

Xuất phát từ thực tiễn khách quan đòi hỏi phải nâng cao chất lượng để tồn tại và xuất phát từ yêu cầu nội tại của mỗi địa phương cũng như nhu cầu về nguồn thông tin chính thống có chất lượng cao, đa dạng phong phú của bạn đọc, Phòng Phóng viên Kinh tế-Đời sống (KT-ĐS), Báo Bắc Ninh đứng trước áp lực phải đổi mới để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền. Phòng tổ chức lực lượng phóng viên theo 3 nhóm tuyên truyền: Nông nghiệp, nông thôn; Công nghiệp-giao thông-xây dựng; Tài chính, ngân hàng và kinh tế tổng hợp. Mỗi nhóm đều có 1 phóng viên chủ lực làm trưởng nhóm, các thành viên được giao phụ trách từng lĩnh vực cụ thể. Qua đó, vừa bảo đảm tuyên truyền sâu các lĩnh vực kinh tế, đời sống với việc tổ chức các trang chuyên đề hàng tháng, vừa bảo đảm tuyên truyền đồng đều và toàn diện các hoạt động đầu tư phát triển trên các lĩnh vực kinh tế của tỉnh. Hàng tháng có các chuyên mục cố định như: Xúc tiến đầu tư, Khuyến nông, tài chính ngân hàng, khoa học công nghệ, điện với sản xuất, chính sách thuế, nước sạch vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới, điện với sản xuất và đời sống… Bình quân mỗi năm Phòng Phóng viên KT- ĐS thực hiện hơn 3.000 tác phẩm báo chí, trung bình 1 phóng viên hoàn thành từ 150- 200% định mức được giao hàng tháng. Trong đó số lượng các tác phẩm báo chí phản ánh đa dạng các hoạt động đầu tư phát triển kinh tế chiếm tỷ lệ chủ yếu, có nhiều tác phẩm đạt giải báo chí của Trung ương, các bộ, ngành, của tỉnh và được dự luận đánh giá cao.

Các lĩnh vực trọng tâm được tuyên truyền đậm nét như: Các chủ trương, đường lối, nghị quyết, sự chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh Bắc Ninh về phát triển kinh tế; các vần đề liên quan đến phát triển công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, xây dựng, tài chính-ngân hàng, thương mại, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam… Nhất là tuyên truyền việc thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); phát triển các KCN tập trung; thu hút vốn đầu tư từ kinh tế tư nhân, từ các nguồn vốn ODA… vào các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội. Thực trạng huy động, quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư trong thực hiện quy hoạch và phát triển các ngành, các lĩnh vực; các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư; cải cách thủ tục hành chính; xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước… Những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo phát triển các lĩnh vực kinh tế của tỉnh, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và những giải pháp khắc phục.

Với nhiều phương thức tuyên truyền về phát triển kinh tế trên Báo Bắc Ninh đã góp phần tích cực trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh có quy mô nền kinh tế đứng thứ 6 toàn quốc, nhiều chỉ tiêu về kinh tế-xã hội đứng trong Top đầu cả nước, tiến tới xây dựng Bắc Ninh thành Thành phố trực thuộc T.Ư vào năm 2022.

Bài, ảnh: Thái Uyên
Top