Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 16/06/2017 - 09:05
Khai trương Trung tâm Hành chính công tỉnh
Chiều ngày 15-6, UBND tỉnh tổ chức khai trương Trung tâm Hành chính công tỉnh. Dự lễ khai trương có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 Các đồng chí lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin-Truyền thông và tỉnh Bắc Ninh cắt băng khai trương Trung tâm Hành chính công tỉnh.

 

 

Trung tâm Hành chính công tỉnh được thành lập thí điểm theo Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 17-4-2017 của Thủ tướng Chính phủ, là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh. Cơ cấu tổ chức gồm: Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc; có 4 phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về dịch vụ hành chính công.

Trung tâm có tổng diện tích khoảng 3.600 m2, được đầu tư đồng bộ, hiện đại hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin và văn phòng với 23 quầy giao dịch, đáp ứng phục vụ khoảng 100 lượt người trong cùng một thời điểm đến giao dịch với đầy đủ các tiện ích hiện đại, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp như: Hệ thống phần mềm dịch vụ công cấp độ 3, 4; hệ thống thông tin hướng dẫn, màn hình cảm ứng tra cứu TTHC; hệ thống lấy số chờ phục vụ, wifi và các dịch vụ miễn phí khác…

Sau gần một tháng đi vào vận hành thử nghiệm (từ ngày 17-5 đến nay), có 901/1.465 (chiếm 61,50% TTHC) của 16 sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh và 3 cơ quan ngành dọc của T.Ư đóng trên địa bàn tỉnh được áp dụng tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm. Kết quả giải quyết TTHC sau 19 ngày làm việc, Trung tâm hướng dẫn, tiếp nhận 2.629 hồ sơ, trả kết quả được 1.826 hồ sơ, bình quân mỗi ngày có 235 lượt giao dịch, trong đó trả kết quả trước thời hạn là 1.372 hồ sơ, đạt tỷ lệ 75,13%. Theo quy định của UBND tỉnh, bắt đầu từ ngày 15-6-2017, tất cả TTHC của các cơ quan, đơn vị sẽ được thực hiện tại Trung tâm. 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng ghi nhận trong những năm qua tỉnh Bắc Ninh triển khai tích cực, hiệu quả công tác cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng cho người dân, doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh; đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm Hành chính công tỉnh đi vào hoạt động hiệu quả, thực hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, thân thiện; đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của Trung tâm không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, trình độ, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh thông tin khái quát những thành tựu của tỉnh đạt được sau 20 năm tái lập và ghi nhận có được kết quả đó có sự đóng góp tích cực, nỗ lực của tỉnh trong việc đẩy mạnh cải cách TTHC, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, hấp dẫn. Để Trung tâm đi vào hoạt động hiệu quả, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh yêu cầu: Trung tâm tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; xây dựng quy chế phối hợp, quy chế hoạt động có nền nếp ngay từ đầu; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tăng số lượng TTHC thực hiện tại Trung tâm, tăng cường công tác đôn đốc kiểm tra giám sát, giảm thời gian thực hiện, không gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; thường xuyên rà soát, kiến nghị điều chỉnh thời gian xử lý các TTHC, cắt giảm, lược bớt quy trình rườm rà; tập trung ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm… từ đó tạo bước đột phá trong cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính, góp phần tích cực xây dựng Chính phủ điện tử, thành phố thông minh như tầm nhìn và kỳ vọng của Thủ tướng Chính phủ đối với tỉnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.   

Xuân Me
Top