Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 15/06/2017 - 16:23
Bộ CHQS tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ luyện tập chỉ huy - tham mưu một bên, hai cấp trên bản đồ cấp Quân khu
Từ ngày 11 đến 14-6, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tổ chức luyện tập chỉ huy tham mưu một bên, hai cấp trên bản đồ năm 2017. Đoàn cán bộ của Bộ CHQS tỉnh tham gia luyện tập do Đại tá Cát Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn.

Đợt luyện tập lần này, Bộ Tư lệnh Quân khu lựa chọn Bắc Ninh là địa bàn tác chiến. Nội dung luyện tập gồm các giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ. Bộ CHQS tỉnh tham gia luyện tập với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, vừa luyện tập, vừa bồi dưỡng, rút kinh nghiệm, bổ sung, điều chỉnh các phương án, kế hoạch tác chiến, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, sát tình hình thực tiễn. Đảng ủy, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh và 4 cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật chuẩn bị đầy đủ các văn kiện, kế hoạch. Các thành phần tham gia luyện tập phát huy dân chủ, tham gia đề xuất nhiều ý kiến có chất lượng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra. Qua đó, giúp cấp ủy, chỉ huy và cơ quan tham mưu kịp thời điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch tác chiến bảo đảm sát thực tế, đối tượng, địa bàn tác chiến. Kết quả: Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ luyện tập, được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đánh giá cao, đặc biệt là phần thông qua quyết tâm và ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ.

Luyện tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ là nội dung quan trọng hằng năm nhằm nâng cao trình độ, năng lực tổ chức chuẩn bị, thực hành tác chiến của chỉ huy và cơ quan. Thông qua luyện tập củng cố nhận thức, rèn luyện phương pháp, tác phong công tác chỉ huy, tham mưu tác chiến; vận dụng củng cố, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến bảo đảm cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh thời gian tới.

Nguyễn Tiến Thọ
Top