Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 15/06/2017 - 08:40
Đoàn công tác Bộ Công Thương làm việc tại Bắc Ninh
Chiều ngày 14-6, Đoàn công tác Bộ Công Thương do Thứ trưởng Cao Quốc Hưng làm Trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh nhằm khảo sát tình hình thực hiện Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đến ngày 30-6-2016, Bắc Ninh hoàn thành chuyển đổi HTX theo Luật HTX năm 2012. Toàn tỉnh hiện có 530 HTX (trong đó 504 HTX và 26 Quỹ tín dụng nhân dân), giảm so với thời điểm 1-7-2013 là 238 HTX và 2 Liên hiệp HTX. Tổng số thành viên của các HTX gần 125.600 người, số lao động làm việc thường xuyên trong HTX là hơn 4.200 người, giảm hơn 5.700 người so năm 2013. Tổng số vốn hoạt động của các HTX đến cuối năm 2016 là gần 206 tỷ đồng, tăng hơn 196 tỷ đồng so thời điểm 1-7- 2013; doanh thu của các HTX đạt 64 tỷ, thu nhập bình quân của thành viên HTX đạt 1 triệu đồng/người/tháng. Về số lượng cán bộ quản lý HTX là 1.431 người, trong đó 3% có trình độ Đại học; 11% có trình độ Trung cấp, còn lại chưa qua đào tạo.

Các HTX được thành lập mới sau thời điểm 1-7-2013 và những HTX được tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012 bước đầu hoạt động có hiệu quả, quy tụ đông đảo thành viên vào HTX mới. Tỉnh Bắc Ninh ban hành các chính sách hỗ trợ các HTX về thực hiện chuyển đổi, xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh, chính sách tiếp cận vốn, hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho các HTX… Tuy nhiên, một số HTX thực hiện chuyển đổi, tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX năm 2012 còn mang tính hình thức, có tư tưởng trông chờ vào sự bao cấp ngân sách nhà nước. Năng lực quản lý của các HTX còn hạn chế…

Tỉnh Bắc Ninh kiến nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hướng dẫn việc thi hành Luật HTX năm 2012; bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý và nghiệp vụ kế toán cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ làm kế toán HTX… 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường đánh giá, những năm qua, tỉnh Bắc Ninh rất quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chuyển đổi mô hình HTX theo Luật HTX năm 2012 bảo đảm đúng thời gian yêu cầu. Mong rằng Bộ Công Thương tiếp tục chia sẻ, đóng góp ý kiến tư vấn và đề ra giải pháp thiết thực để giúp tỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến đóng góp để hoàn thiện báo cáo gửi cấp có thẩm quyền.

Thay mặt Đoàn công tác, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng ghi nhận và đánh giá cao việc thực hiện Luật HTX năm 2012 tại Bắc Ninh, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh trong quá trình triển khai Luật HTX năm 2012. Bắc Ninh có nhiều điểm mới khác biệt so với các địa phương khác và có những bước đi cụ thể, hiệu quả, đưa Bắc Ninh trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong cả nước về thực hiện Luật HTX năm 2012. Kết quả của Bắc Ninh là kinh nghiệm quý để Bộ Công Thương tham khảo để xây dựng mô hình phù hợp cho từng loại hình HTX, từng vùng, ngành, lĩnh vực, từ đó phát huy tốt vai trò của HTX trong giai đoạn mới.

Thanh Ngân
Top