Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 14/06/2017 - 08:28
Gia Bình: Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97,8%
Đến nay, huyện Gia Bình xây dựng và đưa vào sử dụng 5 công trình cung cấp nước sạch tập trung cho người dân nông thôn.

Nhà máy nước sạch cụm xã Cao Đức - Bình Dương công suất 3.000 m3/ngày-đêm, cung cấp nước sạch cho gần 5.000 hộ dân của 2 xã Cao Đức, Bình Dương (Gia Bình).

 

Theo kết quả điều tra bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường, tỷ lệ người dân nông thôn của huyện được sử dụng các nguồn nước hợp vệ sinh phục vụ sinh hoạt đạt 97,8% dân số, tương ứng 102.524 người/104.795 người. Năm 2017, huyện Gia Bình tiếp tục triển khai lắp đặt, đấu nối cung cấp nước sạch cho người dân nông thôn tại các xã: Vạn Ninh, Thái Bảo, Nhân Thắng, nâng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 100%.

Tin, ảnh: Nguyễn Tuấn
Top