Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 14/06/2017 - 08:26
Hội thảo mô hình cấy lúa hiệu ứng hàng biên
Vụ xuân năm 2017, Trung tâm khuyến nông- khuyến ngư tỉnh phối hợp cùng Hội nông dân huyện Gia Bình xây dựng mô hình sản xuất 5ha giống lúa TBR225, Q5 cấy theo phương pháp “Hiệu ứng hàng biên” tại xã Quỳnh Phú, Lãng Ngâm, Bình Dương, Giang Sơn và Đại Bái.

Các đại biểu thăm quan mô hình.

 

Tại các mô hình, dưới sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, nông dân thực hiện cấy với mật độ 16,5 khóm/m2, cấy 2 dảnh/khóm, khoảng cách cấy là: Hàng sông rộng x hàng sông hẹp x hàng con bằng 45 x 19 x 22 (cm). Thực tế sản xuất cho thấy cấy theo phương pháp “Hiệu ứng hàng biên” có thời gian sinh trưởng ngắn, lá đòng thẳng, cứng cây, trỗ bông tập trung, bông to dài, qua thu hoạch cho thấy năng suất trung bình đạt 270-280 kg/sào cao hơn cấy thông thường 15-20%. Ruộng lúa thông thoáng nên hạn chế được sâu bệnh, từ đó có thể giảm 30% chi phí thuốc bảo vệ thực vật, giảm chi phí giống và giảm công lao động so với giống đối chứng.

Để nhân rộng mô hình, cùng với sự nỗ lực của các cơ quan chuyên môn, các địa phương cần phối hợp, tạo điều kiện khảo nghiệm; các hộ nông dân mạnh dạn tham gia mô hình nhằm tìm ra giải pháp tối ưu trong quá trình sản xuất, bỏ qua thói quen lao động cũ, từng bước tiếp cận với những tiến bộ kỹ thuật mới góp phần phát triển sản xuất lúa bền vững.

Xuân Thủy (Đài Gia Bình)
Top