Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 14/06/2017 - 08:20
Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Từ Sơn
Trong những năm qua, cơ cấu cây trồng ở thị xã Từ Sơn có sự chuyển dịch mạnh theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững trên cơ sở tiềm năng, lợi thế, điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc mở rộng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Thị ủy, UBND Thị xã có Nghị quyết chuyên đề và chỉ đạo các ngành chức năng bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hình thành.

Đến nay, thị xã có 8 kho lạnh với diện tích khoảng 440m2 phục vụ công tác bảo quản giống, sản phẩm nông nghiệp tại Đình Bảng, Tam Sơn và Đồng Nguyên. Thực hiện được 3 mô hình nhà lưới, nhà kính có hiệu quả như: Mô hình trồng hoa lan với diện tích 1.000m2 theo công nghệ nhà kính của Công ty Cửu Long; mô hình trồng cà chua, dưa chuột 1.050m2 theo công nghệ nhà lưới của ông Nguyễn Khắc Mạnh ở phường Đình Bảng. Mô hình trồng hoa theo công nghệ nhà lưới của ông Ngô Hữu Tân ở phường Trang Hạ. Đối với sản xuất hoa, cây cảnh có giá trị kinh tế cao đã hình thành 4 vùng sản xuất tập trung như trồng đào; trồng hoa loa kèn, dơn, cúc tại phường Đình Bảng với diện tích trên 80 ha. Cùng với đó, Thị xã chỉ đạo phát triển các vùng sản xuất rau theo hướng an toàn với diện tích 20ha ở các vùng có thế mạnh như: Đình Bảng; Tân Hồng và Trang Hạ.

Về thực hiện sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, quy mô lớn, có 2 hộ tích tụ ruộng đất và thực hiện thành công như hộ ông Hà Đại Thắng (phường Đồng Nguyên) thuê lại ruộng của 920 hộ nông dân với tổng diện tích 18ha và áp dụng đồng bộ KHKT và cơ giới hóa vào sản xuất (trong đó 6ha sản xuất lúa nếp PD2 và 12ha sản xuất khoai tây giống Rosegold), đồng thời liên kết với Công ty cổ phần giống cây trồng Bắc Ninh tiêu thụ sản phẩm; Hộ ông Đào Văn Quý (phường Đình Bảng) thuê lại ruộng của 69 hộ, diện tích khoảng 2,7ha để làm khu nghiên cứu công nghệ và thực nghiệm trồng rau chất lượng cao theo tiêu chuẩn Vietgap và tiêu chuẩn Orgarnic (PGS) cũng mang lại hiệu quả rõ rệt.

 Trong lĩnh vực chăn nuôi, Thị xã có nhiều hộ phát triển mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, có hệ thống bioga xử lý chất thải chăn nuôi góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Cùng với việc triển khai áp dụng hiệu quả công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, trong 5 năm qua, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện 12 đề tài, mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ như mô hình “Sinh sản nhân tạo cá chép lai, nuôi ếch đồng thương phẩm”, trồng bưởi Diễn tại phường Đình  Bảng, mô hình “chăn nuôi lợn sinh sản và lợn thương phẩm” ở Đồng Nguyên. “Sản xuất rau mầm quy mô nông hộ” tại phường Châu Khê. Mô hình “Sử dụng men vi sinh đối với chất độn chuồng trong chăn nuôi gà đẻ” tại phường Tân Hồng; Ứng dụng máy cấy vào sản xuất nông nghiệp” tại HTX DVNN Kim Bảng, xã Hương Mạc...

Thị xã đang trên đà đô thị hóa, quy hoạch sử dụng đất chưa ổn định. Đa số diện tích đất nông nghiệp được quy hoạch vào dự án đô thị, đất đối ứng dự án BT của tỉnh và thị xã nên việc đầu tư phát triển sản xuất nói chung, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói riêng gặp khó khăn. Cùng với đó, kinh tế làng nghề phát triển, hiệu quả từ sản xuất nông nghiệp thấp hơn do vậy khó thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thị xã xác định phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với đô thị hóa phấn đấu đến năm 2020 giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 579,2 tỷ đồng. Giá trị trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 110 triệu đồng/ha canh tác/năm. Tiếp tục khuyến khích đẩy mạnh việc tiếp thu ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và tạo ra sản phẩm an toàn, có sức cạnh tranh cao.

Để cụ thể hóa Nghị quyết, thị xã Từ Sơn có nhiều giải pháp tích cực, trong đó hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, nhất là doanh nghiệp nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm công nghệ cao ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh đào tạo, tập huấn, phổ biến, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới cho nông dân. Thường xuyên tổ chức tham quan, học tập nghiên cứu mô hình về sản xuất nông nghiệp tiên tiến, ứng dụng công nghệ cao. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch các khu sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung phù hợp với điều kiện, lợi thế của từng địa phương. Khuyến khích nông dân, tổ chức, cá nhân dồn điền, đổi thửa, cho thuê đất và tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đảm bảo đúng quy định của pháp luật góp phần thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển theo hướng chất lượng, hiệu quả, an toàn và bền vững.

Hồng Dinh (Đài Từ Sơn)
Top