Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 13/06/2017 - 16:10
Lãnh đạo tỉnh làm việc với Sở Xây dựng
Ngày 13 – 6, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng về Đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư; chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017 – 2022 và định hướng đến năm 2030; quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh…
Theo chương trình phát triển nhà ở, dự báo đến năm 2020 tổng diện tích nhà ở toàn tỉnh là hơn 40 triệu m2 sàn.

 

Đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư vào năm 2022 có mục tiêu tổng quát là quy hoạch và phát triển đô thị Bắc Ninh trở thành đô thị loại I, tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022, theo hướng “Hiện đại, văn minh, sinh thái, tri thức và đô thị thông minh”. Trong đó, tập trung phương án phát triển đô thị (hình thành vùng nội thị và ngoại thị) và tổ chức hành chính. Đề án nêu những khó khăn, thuận lợi và đánh giá về đáp ứng theo các tiêu chuẩn thành phố trực thuộc T.Ư của tỉnh Bắc Ninh theo Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13; những kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh trong quá trình thực hiện.

Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2017 – 2022 có mục tiêu: diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 30,8 m2/người; tổng diện tích nhà ở tăng thêm gần 8 triệu m2 sàn; tỷ lệ nhà kiên cố đạt 98%. Giai đoạn 2023 – 2030 các mục tiêu trên tăng lần lượt là 35 m2/người; hơn 16,7 triệu m2 sàn; 99%. Các giải pháp thực hiện chương trình tập trung vào việc quy hoạch và đất đai; phát triển hạ tầng đô thị; nguồn vốn; công nghệ xây dựng và cơ chế chính sách…

Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh có sự điều chỉnh thẩm quyền phê duyệt QHXD, cấp GPQH phù hợp với quy định; bỏ một số điều và bổ sung quy định khu vực có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, văn hoá, lịch sử của tỉnh và Quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao những nội dung do Sở Xây dựng thực hiện, tuy nhiên để hoàn thiện các vấn đề trước khi trình UBND tỉnh, yêu cầu: Về Đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư cần thay đổi vị trí một số nội dung đề cao cơ sở pháp lý và sự chỉ đạo của T.Ư đối với mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư; bổ sung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; phần tổ chức thực hiện xác định rõ việc tỉnh cần xây dựng chính sách huy động các nguồn lực và bổ sung vai trò, trách nhiệm của các huyện, thị xã, thành phố. Đối với chương trình phát triển nhà ở cần lồng ghép, rút gọn các phần chính để bố cục gọn gàng; đánh giá kỹ hơn những thuận lợi, khó khăn trong việc hỗ trợ hộ nghèo và người có công về nhà ở, phát triển nhà ở công nhân; bổ sung số lượng hộ nghèo, người có công cần hỗ trợ về nhà ở giai đoạn sau năm 2022. Về quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng cần nêu rõ sự cần thiết phải ban hành, những điểm mới và cơ sở pháp lý để vận dụng các điều trong quy định.

Tin, ảnh: Đức Anh
Top