Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 13/06/2017 - 09:19
Xây dựng gia đình văn hóa ở Lương Tài
Về Lương Tài, một trong những địa phương được đánh giá có phong trào xây dựng gia đình văn hóa vững mạnh.

Trong khí thế xây dựng nông thôn mới, Lương Tài đang từng ngày khởi sắc, đường làng, ngõ xóm trải bê tông sạch đẹp, các công trình trường học, thiết chế văn hóa, thể thao khang trang, đổi mới… Nhưng điều đáng nói là bên cạnh chăm lo phát triển kinh tế thì các gia đình ở đây đều chuyên tâm vào việc nuôi dạy con cháu chăm ngoan, học giỏi, phụng dưỡng ông bà cha mẹ, gìn giữ nếp nhà và tích cực tham gia đóng góp vào các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Thời gian qua, phong trào xây dựng “Gia đình văn hoá” ở Lương Tài đã trở thành một trong những nội dung quan trọng hàng năm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương và trở thành phong trào thi đua toàn diện, sâu rộng, được đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong huyện đồng tình hưởng ứng. Công tác tuyên truyền được các cấp, ngành, đoàn thể tích cực đẩy mạnh nên mọi tầng lớp nhân dân đều hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa. Việc đăng ký, bình xét, công nhận gia đình văn hóa được các địa phương tổ chức công khai, dân chủ, bảo đảm đúng quy trình, tiêu chuẩn nên chất lượng phong trào ngày càng nâng lên. Năm 2016, toàn huyện có 27.683 Gia đình văn hóa. Đầu năm 2017, có 30.112/32.562 gia đình đăng ký Gia đình văn hóa. Một số phong trào, mô hình, CLB gia đình hoạt động hiệu quả như: CLB gia đình nông dân văn hóa của Hội Nông dân; Hội Phụ nữ có CLB nữ thanh niên, phụ nữ cao tuổi, gia đình hạnh phúc, phong trào xây dựng gia đình 5 không 3 sạch; Ủy ban MTTQ huyện có phong trào “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”…

Có thể thấy, việc thực hiện các nội dung, tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa góp phần củng cố tình đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế. Nhờ vậy, 100% hộ gia đình có nhà mái ngói hoặc nhà bê tông kiên cố, nhiều gia đình có máy vi tính, số hộ giàu của huyện tăng lên, số hộ nghèo giảm còn 3,31%. Đồng chí Nguyễn Đức Trác, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Lương Tài cho biết: Phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở Lương Tài đã phát huy được truyền thống tốt đẹp của mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư. Đặc biệt, còn khơi dậy truyền thống đoàn kết, gắn bó tình làng nghĩa xóm, giải quyết được những vấn đề bức xúc, giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Các gia đình văn hóa đều có ý thức thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, tân gia, mừng thọ và chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Mặc dù vậy, công tác gia đình của huyện Lương Tài vẫn còn những hạn chế nhất định như: Hoạt động truyền thông, giáo dục về đời sống gia đình chưa thường xuyên, liên tục; sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện có lúc, có nơi còn chưa thật sự chặt chẽ, hiệu quả; việc kiểm tra, giám sát còn lỏng lẻo; kinh phí cho công tác gia đình còn hạn hẹp… Hơn nữa, trong xu hướng biến đổi ngày càng đa dạng của các loại hình gia đình cùng với sự tác động nhiều chiều của quá trình công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế, công tác gia đình cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như: Sự xâm nhập của tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, các sản phẩm văn hóa độc hại… Nhận thức rõ vị trí, vai trò của gia đình trong giai đoạn hiện nay, các cấp ủy Đảng và chính quyền huyện Lương Tài tiếp tục quan tâm chỉ đạo, định hướng phát triển văn hóa gia đình đương đại, đồng thời bảo vệ những nền tảng tốt đẹp của gia đình truyền thống. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền làm cho cán bộ và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, lợi ích thiết thực của việc xây dựng gia đình văn hóa. Nhân rộng và biểu dương kịp thời những mô hình gia đình văn hoá, những tấm gương cha mẹ nuôi dạy con cái chăm ngoan, học giỏi hay con cháu hiếu thuận với ông bà, cha mẹ nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng. Bên cạnh đó, tích cực lên án, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm làm băng hoại giá trị truyền thống gia đình; loại bỏ các hủ tục trong đời sống xã hội và các tệ nạn đang diễn ra trong đời sống gia đình…

Người Việt có câu “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà một cảnh”. Dù mỗi gia đình có một cảnh sống, cách sống, nhưng tất cả đều hướng đến niềm vui, hạnh phúc và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Vì vậy, xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc không phải là việc riêng trong nhà cũng không phải nhiệm vụ của một cấp, ngành nào mà cần có sự chung tay, góp sức của toàn xã hội.

Thuận Cẩm
Top