Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 09/06/2017 - 16:02
Phấn đấu đến năm 2030, 8/8 đơn vị cấp huyện có quảng trường, tượng đài, công viên văn hóa
Theo Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030, Bắc Ninh phấn đấu đạt mục tiêu 100% đơn vị cấp huyện có quảng trường, tượng đài, công viên văn hóa với diện tích tối thiểu là 60 nghìn m2.
Thiếu niên, nhi đồng vui chơi tại Công viên Nguyễn Văn Cừ.

 

Thống kê mới nhất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trên địa bàn tỉnh hiện chỉ có 1 quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, diện tích khoảng 10 ha. Toàn tỉnh có 5 tượng đài, trong đó phần lớn là danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, thiếu những tượng đài mang tính biểu tượng và nghệ thuật. Hệ thống công viên văn hóa còn manh mún, chủ yếu là vườn hoa, cây xanh thường tập trung ở địa bàn thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn. Các huyện còn lại là Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài, Yên Phong, Quế Võ, Tiên Du chưa có tượng đài cũng chưa có công viên, vườn hoa phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

 

Tin, ảnh: Thuận Cẩm
Top