Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 09/06/2017 - 16:00
Tạm dừng cấp Giấy phép kinh doanh karaoke từ 15-6-2017
Từ 7 giờ, ngày 15-6-2017 đến hết ngày 31-3-2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh Karaoke (kể cả trường hợp xin tăng quy mô của các cơ sở kinh doanh karaoke) trên địa bàn tỉnh. Việc tạm dừng cấp giấy phép để triển khai khảo sát và xây dựng Đề án “Quy hoạch, quản lý hoạt đông kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018 – 2022, định hướng đến năm 2030” theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh karaoke. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát các điểm kinh doanh karaoke hiện đang hoạt động; chỉ đạo đội kiểm tra liên ngành 814 tổ chức kiểm tra, phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm, tái phạm; thu hồi Giấy phép hoạt động kinh doanh karaoke (tước Giấy phép có thời hạn) đối với các cơ sở, điểm hoạt động kinh doanh karaoke không đủ điều kiện.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có nhiệm vụ phối hợp với các sở, ngành, đơn vị đảm bảo việc hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn dân cư…

Công văn của UBND tỉnh nêu rõ: Mặc dù việc quản lý hoạt động và cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh karaoke đã dần đi vào nền nếp, đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, một số điểm kinh doanh các dịch vụ văn hóa nói chung, hoạt động karaoke nói riêng chưa tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước, không đảm bảo các điều kiện thực hiện hoạt động kinh doanh, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị trên địa bàn dân cư...

 

Việt Thanh
Top