Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 09/06/2017 - 08:45
Lãnh đạo tỉnh làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chiều ngày 8-6, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và thực hiện cải cách hành chính (CCHC), nâng cao năng lực cạnh tranh (Chỉ số DCI của ngành). Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

6 tháng đầu năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tích cực công tác quản lý Nhà nước toàn diện trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch; đẩy mạnh CCHC và nâng cao năng lực cạnh tranh; các đơn vị sự nghiệp tổ chức, thực hiện tốt các hoạt động theo đúng kế hoạch; công tác xây dựng cơ bản được thực hiện đúng quy định. Một số kết quả tiêu biểu: Xây dựng và trình UBND tỉnh 4 đề án (trong đó có 3 đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy); 3 đề án đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; hiện đang triển khai xây dựng 7 đề án mới được giao; tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức thành công chương trình hoạt động kỷ niệm 185 năm thành lập, 20 năm tái lập tỉnh, tổ chức Hội thảo quốc tế “Văn hóa và nghệ thuật thời      Lý ở Việt Nam”…

Đối với công tác CCHC, 98/98 Bộ thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm; các hồ sơ thủ tục hành chính đều được giải quyết theo đúng quy định. Đến nay, 100% các thủ tục hành chính của ngành được giải quyết tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; chỉ số DCI của Sở có tổng điểm là 70,20, xếp thứ 4 nhóm 8 sở, ngành giải quyết công việc ít liên quan đến doanh nghiệp.

6 tháng cuối năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng, hoàn thiện các Đề án trình UBND tỉnh theo chương trình, kế hoạch được giao; tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực; đẩy mạnh các hoạt động sự nghiệp phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản đã được phê duyệt; tiếp tục CCHC và nâng cao năng lực cạnh tranh…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong đề nghị: Sở tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; trong đó khẩn trương hoàn thiện các Đề án trình cấp trên theo đúng kế hoạch; tập trung thực hiện các công trình trọng điểm; đẩy mạnh công tác quảng quá, liên kết phát triển du lịch; phối hợp triển khai tích cực công tác tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm 105 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ; thực hiện tốt công tác CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh… từ đó góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong cả năm 2017, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Xuân Me
Top