Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 08/06/2017 - 16:20
Sở Tài nguyên và Môi trường: Đánh giá thực trạng và triển khai giải pháp nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, DCI
Ngày 8-6, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đánh giá thực trạng và triển khai các giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số PCI, PAPI của tỉnh và DCI của sở. Đến dự có lãnh đạo Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Theo đánh giá của Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xếp thứ 11/ 17 sở, ngành (giải quyết công việc liên quan đến nhiều doanh nghiệp) về chỉ số DCI. Trong đó, chỉ số  thành phần tính minh bạch đứng thứ 7; thứ 9 về tính năng động; thứ 12 về chi phí không chính thức… Đồng thời, cũng chỉ ra một số cải cách trong hoạt động chuyên môn của sở như: Ban hành các văn bản uỷ quyền trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tích cực phối hợp với tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh để giải quyết kiến nghị cho doanh nghiệp; tổ chức đối thoại trực tuyến với người dân và doanh nghiệp; tăng cường cải cách hành chính trong quản lý Nhà nước về đất đai…

Để cải thiện và nâng cao các chỉ số PCI, PAPI của tỉnh và DCI của sở Tài nguyên và Môi trường, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đề xuất một số việc cần làm ngay: Thay đổi văn hoá ứng xử trong tiếp xúc với doanh nghiệp và người dân, có thư xin lỗi nếu THHC bị chậm; đào tạo kỹ năng mềm cho cán bộ; rà soát việc thực hiện quy trình công việc, giảm nhũng nhiễu; nâng cao chất lượng website; xử lý ngay cán bộ không thân thiện, gây khó khăn, phiền hà trong thực hiện công việc…

Trên cơ sở đánh giá của Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, đồng chí Đào Quang Khải, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các lãnh đạo sở, trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc rà soát từng nhiệm vụ được giao để thực hiện đúng theo Chỉ thị số 05 ngày 24 – 4 – 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tập trung các giải pháp để nâng cao chỉ số DCI trong thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý đất đai; chú trọng tới thái độ ứng xử của cán bộ với người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc; tăng cường công tác phối hợp giữ các phòng, đơn vị trong và ngoài sở để giải quyết công việc đạt hiệu quả cao…

Đức Anh
Top