Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 07/06/2017 - 10:29
Lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện tốt cuộc vận động 50
Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh có nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thực hiện tốt 4 mục tiêu của Cuộc vận động “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động). Kết quả thực hiện Cuộc vận động đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; đơn vị vững mạnh toàn diện vững chắc.

Xuất phát từ đặc điểm: Là LLVT địa phương với trang bị, cơ sở vật chất, kho tàng còn nhiều khó khăn; nhiều loại vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) đã cũ, hệ số kỹ thuật thấp, thiếu đồng bộ; tác động của khí hậu, thời tiết làm VKTBKT xuống cấp. Ngoài ra, để bám nắm, theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh phải thường xuyên cơ động bằng phương tiện cá nhân (chủ yếu là mô tô hai bánh). Do đó, vấn đề bảo đảm an toàn giao thông là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, quyết định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Xác định việc thực hiện các mục tiêu của Cuộc vận động là điều kiện tốt để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm VKTBKT cho các nhiệm vụ, bảo đảm an toàn giao thông trong LLVT tỉnh; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác kỹ thuật, nhất là Nghị quyết số 382/NQ-ĐUQSTW, ngày 29-11-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới”. Thường xuyên cụ thể hóa thành các nội dung, biện pháp thực hiện Cuộc vận động trong các nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của cấp ủy và kế hoạch công tác của người chỉ huy, bảo đảm sát với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị.

Ban Chỉ đạo 50 các cấp thường xuyên được kiện toàn, có kế hoạch, quy chế hoạt động cụ thể, phân công trách nhiệm đến từng thành viên trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung của Cuộc vận động; hướng dẫn từng cá nhân xây dựng kế hoạch phấn đấu theo những chỉ tiêu, chú trọng công tác bảo đảm an toàn trong hoạt động, nhất là an toàn giao thông.

Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của địa phương tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền về Cuộc vận động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương; qua hệ thống truyền thanh nội bộ, thiết chế văn hóa; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, viết về ngành kỹ thuật...  Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt “Tháng an toàn giao thông quốc gia”, “Tuần lễ an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ” do quân đội và địa phương phát động.

 

 

 

Đoàn kiểm tra Quân khu 1 phúc tra phân cấp chất lượng vũ khí tại đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh.

 

Công tác quản lý, khai thác VKTBKT có nhiều chuyển biến tích cực. Cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác quản lý, giữ gìn VKTBKT. Từng bước khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác quản lý, chấm dứt tình trạng VKTBKT hư hỏng do công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng. VKTBKT được khai thác sử dụng đúng mục đích, phù hợp với tính chất nhiệm vụ, đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn. Trong sử dụng đã kết hợp chặt chẽ giữa khai thác với bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa; kịp thời tiếp nhận, cấp phát đúng quy định, bảo đảm VKTBKT luôn có tình trạng kỹ thuật tốt, tính đồng bộ cao, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ. VKTBKT trước khi sử dụng luôn được kiểm tra, kiểm định về chất lượng, 100% đạn dược, vật liệu nổ, đồ dùng gây nổ được thử tỷ lệ nổ cháy đúng quy định. Bộ CHQS tỉnh đã quan tâm, đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị công nghệ cho Trạm Sửa chữa nhằm nâng cao năng lực tiếp nhận, sửa chữa tại đơn vị.

Công tác vệ sinh công nghiệp ở các đơn vị đã đi vào chiều sâu, nền nếp, trở thành thói quen của cán bộ, chiến sĩ, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Để nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng VKTBKT, LLVT tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; đến nay, LLVT tỉnh đã có 21 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận và áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực, có giá trị kinh tế.

Đối với công tác bảo đảm an toàn, trước nguy cơ cháy nổ kho tàng, đạn dược vào mùa khô, các cơ quan, đơn vị đã chủ động kiểm tra, củng cố các hệ thống an toàn như tường bao, hàng rào, phát quang vành đai cản lửa; bố trí sắp xếp VKTBKT đúng quy định; bổ sung đủ các phương tiện, dụng cụ phòng chống cháy nổ. Thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án phòng chống cháy nổ, đánh địch đột nhập bảo vệ kho, trạm đúng quy định. Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân, xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn; giữ vững mối quan hệ tốt đẹp với nhân dân, tạo vành đai an toàn cho đơn vị.

Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn giao thông, đã huy động sự vào cuộc mạnh mẽ, với nhiều biện pháp đồng bộ của các tổ chức trong đơn vị. Tập trung quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, văn hóa khi tham gia giao thông cho cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp quy định như: Kiểm tra giấy tờ, tình trạng kỹ thuật của các phương tiện giao thông trong đơn vị; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát quân sự; quy định đội mũ bảo hiểm có cằm... Với những biện pháp tích cực trên, tình hình tai nạn giao thông trong LLVT tỉnh được hạn chế thấp nhất, không có tai nạn nghiêm trọng xảy ra.

Cuộc vận động 50 trong LLVT tỉnh đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo đảm, hệ số kỹ thuật của VKTBKT, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các loại VKTBKT, bảo đảm LLVT tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thượng tá Trần Huy Tưởng (Chủ nhiệm kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh)
Top