Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 06/06/2017 - 08:55
Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đồng hành với doanh nghiệp
Những năm qua, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh có nhiều nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa, hoàn thiện bộ máy thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp (DN) trong việc làm thủ tục hải quan.

5 tháng năm 2017, Cục Hải quan tỉnh đã làm thủ tục hải quan cho 3.121 doanh nghiệp với tổng số 420.972 tờ khai khai đăng ký, bằng 115% so cùng kỳ năm 2016. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu (XNK) đạt hơn 51.003 triệu USD, bằng 129% so cùng kỳ năm 2016 (trên địa bàn Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên). Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 4.443 tỷ đồng, đạt 46,97% chỉ tiêu kế hoạch giao và bằng 127,75% so cùng kỳ năm 2016. Đây là kết quả đáng khích lệ, tạo đà cho Cục Hải quan tỉnh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng tiếp theo của năm 2017.

   

Kiểm tra hàng hóa tại Chi cục Hải quan Yên Phong.

 

Theo ông Trần Thành Tô, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, kết quả này là nhờ sự  giúp đỡ, tạo điều kiện của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Tỉnh ủy, HĐND, UBND 3 tỉnh thuộc địa bàn hoạt động của đơn vị cùng sự cố gắng, nỗ lực quyết tâm cao của tập thể cán bộ công chức Hải quan Bắc Ninh. Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Cục chú trọng đến công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan thông qua việc vận hành hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, Hệ thống thông quan tự động một cửa quốc gia, phối hợp thu qua ngân hàng, dịch vụ công trực tuyến và các hệ thống công nghệ thông tin cốt lõi của ngành. Nhờ đó thời gian thông quan chỉ trong vòng 3-5 giây đối với tờ khai luồng xanh, tỷ lệ tờ khai phân luồng xanh tăng lên 72,20%; thời gian thông quan trung bình của hàng hóa XNK đạt chỉ tiêu Bộ Tài chính đề ra. Đơn vị còn ứng dụng hiệu quả các chương trình phần mềm quản lý, điều hành, chương trình nghiệp vụ kết nối mạng LAN, WAN, hệ thống giao ban trực tuyến đến các điểm cầu do Cục quản lý để nâng cao hiệu quả công tác quản lý hải quan…

Xác định yếu tố con người là then chốt do vậy Cục luôn quan tâm công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thường xuyên chấn chỉnh tác phong làm việc của cán bộ công chức, qua đó đã gây dựng được hình ảnh công chức Hải quan văn minh - lịch sự và thân thiện với cộng đồng doanh nghiệp.

Đơn vị thực hiện tốt “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng”, các quy định của Nhà nước, của ngành trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Hải quan; quyết liệt thực hiện các giải pháp thu ngân sách, phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật đặc biệt là Luật Quản lý thuế, Luật Thuế XNK. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá; tăng cường các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, không để nợ xấu phát sinh; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng, ngân hàng, kho bạc bảo đảm  thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế vào ngân sách. Tính đến cuối tháng 5, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 26.164 triệu USD, nhập khẩu là 24.839 USD (tính cả địa bàn Bắc Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên). Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 3.443 đồng, đạt 46,97% chỉ tiêu kế hoạch, bằng 127,75% so cùng kỳ năm 2016. Từ năm 2013 đến nay, Cục Hải Quan tỉnh thanh tra, kiểm tra sau thông quan đã phát hiện, xử lý 2.865 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước 131,35 tỷ đồng (trong đó phạt vi phạm hành chính về hải quan 24,83 tỷ đồng, ấn định thuế 106,5 tỷ đồng). 5 tháng đầu năm Cục xử lý  240 vụ vi phạm hành chính, tổng số tiền phạt hơn 6,3 tỷ đồng và kiểm tra sau thông quan 26 cuộc, ấn định thuế hơn 39,2 tỷ đồng. Đặc biệt đầu năm 2017, Cục Hải quan tỉnh đã phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và Công an tỉnh Bắc Ninh phá thành công chuyên án ma túy, bắt đối tượng và 9 bánh Heroin khối lượng 3,24 kg.

Trên địa bàn 3 tỉnh đơn vị quản lý chủ yếu tập trung các DN chế xuất, gia công, sản xuất xuất khẩu có lượng hàng hóa đa dạng, nhiều chủng loại mẫu mã nên thường gặp vướng mắc về thủ tục hải quan. Do đó, đơn vị đã triển khai nhiều hình thức hỗ trợ DN. Tại các Chi cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh bố trí bộ phận giải quyết vướng mắc tại chỗ hướng dẫn trực tiếp cho DN. Những vướng mắc gửi bằng đường văn bản, các bộ phận nghiệp vụ tham mưu lãnh đạo Cục trả lời bằng văn bản. Ngoài ra, hàng năm Cục đều tổ chức hội nghị đối thoại với DN, gặp gỡ trao đổi trực tiếp với các hiệp hội DN. Hiện số lượng tờ khai thanh toán điện tử trên cơ sở kết nối hệ thống CNTT hải quan với các hệ thống CNTT của Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại chiếm gần 100% tổng số thu thuế XNK.

Song song với những giải pháp trên, Cục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ một số mặt hàng trọng điểm theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, UBND và Ban Chỉ đạo 398 của 3 tỉnh như: mặt hàng dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế nhập khẩu; chất dinh dưỡng Ensure; phôi thép, khoáng sản xuất khẩu; mặt hàng thuốc lá... Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới Cục Hải quan tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và 3 tỉnh; không ngừng đổi mới, tập trung các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch, chương trình hành động Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28-4-2016 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 của Chính phủ; Chương trình hành động cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tăng cường công tác quản lý, điều hành thu ngân sách Nhà nước, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu dự toán được giao năm 2017.

Bài, ảnh: Dương Cầm
Top