Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 06/06/2017 - 08:53
Bảo đảm đúng tiến độ và các yêu cầu
Để thực hiện hiệu quả cuộc Tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) năm 2017, Cục Thống kê Bắc Ninh - cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra tỉnh đã và đang tổ chức thực hiện điều tra theo đúng phương án của Ban Chỉ đạo Trung ương và kế hoạch của tỉnh.
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chế biến thực phẩm Dabaco Bắc Ninh ở Lạc Vệ (Tiên Du) nằm trong chương trình TĐTKT năm 2017.

 

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chế biến thực phẩm Dabaco Bắc Ninh ở Lạc Vệ (Tiên Du) nằm trong chương trình TĐTKT năm 2017.

Theo kế hoạch, cuộc TĐTKT năm 2017 được triển khai 2 đợt. Đợt 1 từ đầu tháng 3 đến hết tháng 5-2017, đợt 2 từ tháng 6 đến hết tháng 7-2017. Trong đợt 1, nhiệm vụ điều tra là thống kê doanh nghiệp (DN) và đơn vị hành chính sự nghiệp. Cụ thể: BCĐ các cấp, ngành liên quan tập trung thu thập thông tin về tên DN, loại hình DN, chủ DN, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, tài sản, nguồn vốn, nghĩa vụ đóng góp đối với nhà nước. Với khối đơn vị hành chính sự nghiệp, Cục Thống kê, các Chi cục Thống kê huyện, thành phố, thị xã và đơn vị liên quan tập trung thu thập thông tin về tên đơn vị, người đứng đầu, số lượng lao động, vấn đề thu chi của đơn vị, tài sản, công tác ứng dụng công nghệ thông tin...

Là tỉnh có số lượng đối tượng điều tra nhiều, ước tính khoảng 6.500 DN, 101.000 cơ sở kinh doanh cá thể và 1.900 cơ quan, hành chính sự nghiệp… đóng trên địa bàn. Để Cuộc TĐTKT năm 2017 đạt kết quả cao, bảo đảm nội dung, chất lượng và thời gian điều tra theo quy định của BCĐ Tổng điều tra Trung ương, tại hội nghị triển khai cuộc TĐTKT năm 2017, đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ TĐTKT đã nhấn mạnh: Lãnh đạo các sở, ngành tham gia BCĐ tỉnh có trách nhiệm phối hợp tổ chức chỉ đạo thực hiện cuộc TĐTKT, đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị trong ngành ở các cấp tham gia phục vụ cuộc TĐT. Các BCĐ TĐTKT huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn lập kế hoạch thực hiện cuộc TĐT đúng quy trình, đúng phương pháp và thời gian. Đặc biệt là theo dõi kiểm tra, giám sát nghiêm túc từ khâu tập huấn nghiệp vụ, lập bảng kê đơn vị điều tra, thu thập thông tin đến nghiệm thu bàn giao phiếu điều tra về BCĐ tỉnh. Các cơ quan Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các đài truyền thanh cơ sở... tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các đối tượng, đơn vị điều tra về chủ trương và kế hoạch TĐT.

Sau 2 tháng triển khai thực hiện TĐTKT đợt 1, bên cạnh những thuận lợi,  công tác này cũng gặp không ít khó khăn. Vấn đề lớn nhất là nhiều DN không có địa chỉ đăng ký hoặc chuyển đi nơi khác mà không báo cáo với cơ quan chuyên môn; trên địa bàn tỉnh đa phần là DN nhỏ, thuê kế toán theo thời vụ… đã gây không ít khó khăn cho các điều tra viên trong quá trình liên hệ, thu thập và thống kê thông tin về nghĩa vụ đóng góp của DN đối với nhà nước. Tuy nhiên, với những nỗ lực chung của các cấp, các ngành, hết tháng 5 công tác TĐTKT đợt 1 cơ bản đã hoàn thành và đạt được các yêu cầu đề ra.

Hiện nay, Cục Thống kê đang chuẩn bị ra quân TĐTKT đợt 2 vào ngày 1-7. Nhiệm vụ chính tập trung vào thống kê tên cơ sở sản xuất, kinh doanh, ngành nghề, số lượng lao động, doanh thu cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và tôn giáo tín ngưỡng. Đối với tôn giáo tín ngưỡng làm rõ tên, số lượng lao động, người có chức sắc trong tôn giáo, vấn đề thu chi trong tổ chức tôn giáo... Đây là đợt có khối lượng TĐT khá lớn nên cần sự phối hợp chặt chẽ, tích cực và sâu sát giữa BCĐ TĐTKT tỉnh, huyện, xã trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao bảo đảm hoàn thành kế hoạch TĐTKT đợt 2 trong tháng 7, cuối năm 2017 kết quả sơ bộ sẽ được công bố. Ngành Thống kê đang tập trung đôn đốc các sở, ngành, địa phương, các DN, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyển chọn, tập huấn các điều tra viên… Dự kiến đến ngày 10-6 hoàn thành việc trưng tập 850 điều tra viên; từ ngày 10-6 đến ngày 30-6, tổ chức tập huấn cho các điều tra viên tại cơ sở; ngày 1-7 ra quân điều tra bảo đảm đúng tiến độ và các yêu cầu đặt ra theo kế hoạch BCĐ tỉnh.

Kết quả thu thập được từ TĐT sẽ phác họa bức tranh đầy đủ về sự biến động, phân bố các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp, số lượng lao động, cơ cấu ngành, vùng của nền kinh tế địa phương qua 5 năm. Từ đó tạo điều kiện cho các cấp, các ngành, các nhà hoạch định chính sách có thêm nhiều nguồn thông tin khi nghiên cứu, xây dựng chính sách phát triển kinh tế trong bối cảnh hội nhập và xu hướng phát triển mới.

Thanh Ngân
Top