Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 02/06/2017 - 08:36
Điểm sáng trong xây dựng làng văn hóa
Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, nhân dân thôn Ngô Cương, xã Nhân Thắng (Gia Bình) luôn đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế-xã hội, trở thành điểm sáng trong xây dựng làng văn hóa.

Ông Cát Văn Phượng, Trưởng thôn Ngô Cương phấn khởi cho biết: “Dù số dân không nhiều, chỉ 196 hộ với 810 nhân khẩu, phần lớn đều làm nông nghiệp, điều kiện sản xuất khó khăn, nhưng người dân trong thôn đã biết phát huy thế mạnh về trồng trọt và chăn nuôi để vượt khó đi lên. Nhờ đó, kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng khởi sắc”.

Nổi bật trong sản xuất nông nghiệp, diện tích gieo trồng được mở rộng, cơ cấu cây trồng vật nuôi luôn được đa dạng hóa. Thôn chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp, bố trí cơ cấu giống lúa hợp lý để tạo quỹ đất trồng cây vụ đông. Hàng năm, thôn thường xuyên duy trì gần 40 ha trồng cây màu vụ đông như: cà chua, hành, tỏi, bí xanh, dưa chuột, rau màu các loại cho thu nhập bình quân 150 triệu đồng/ha. Phong trào phát triển kinh tế trang trại, gia trại là điểm đột phá để Ngô Cương phát triển kinh tế hộ bền vững. Hiện nay, thôn có hàng chục hộ phát triển trang trại chăn nuôi, trồng trọt với thu nhập bình quân 150-500 triệu đồng/năm, như hộ gia đình ông Cát Văn Kim, Bạch Văn Chức, Bạch Văn Dư, Cát Văn Thịnh… Công cuộc xóa đói giảm nghèo tại thôn đã thu được thắng lợi. Nếu năm 2000 thôn có hơn 10% hộ nghèo thì đến năm 2016 giảm còn 3%.

Đời sống ổn định, người dân trong thôn đóng góp hàng trăm triệu đồng xây dựng điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao, xây dựng đường làng, ngõ xóm. Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được chú trọng phát triển. Hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa... được nhân dân đồng thuận, tổ chức thực hiện. Vào những ngày lễ, Tết, thôn đều tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao trong cộng đồng dân cư.

 

 

Tuyến đường giao thông nội đồng từ NgôCương đi Bùng được bê tông hóa với kinh phí gần 3 tỷ đồng.

 

Trong khi nhiều địa phương ở huyện Gia Bình có bề dày thành tích trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phải mất danh hiệu vì lý do không thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình thì Ngô Cương lại là một điểm sáng. Nhờ sự vận động tốt của chi bộ, chính quyền và hội, đoàn thể cùng ý thức của mỗi gia đình, 5 năm liên tục Ngô Cương không có trường hợp nào vi phạm chính sách dân số. Hàng năm, 100% gia đình trong thôn đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và đã được bình xét đạt bình quân 94-96%. Các tiêu chí xây dựng Làng Văn hóa được cán bộ, nhân dân trong thôn tổ chức thực hiện, duy trì, phát triển và liên tục giữ vững từ năm 2000 đến nay.

Để duy trì, giữ vững danh hiệu, hàng năm, việc đăng ký xây dựng, tôn vinh gia đình văn hóa được thôn thực hiện nghiêm túc gắn với các nhiệm vụ cụ thể của địa phương như xây dựng NTM, bảo vệ môi trường, khuyến học, khuyến tài… Cùng với sự quan tâm chỉ đạo của chi bộ Đảng, phong trào xây dựng “Làng văn hóa” đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân. Tiêu biểu là tổ hòa giải của thôn tích cực phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động. Mỗi khi trong thôn xảy ra vụ việc, tổ hòa giải đều trực tiếp đến xác minh, tìm hiểu rõ nguyên nhân, thảo luận và phân công thành viên gặp gỡ, thuyết phục người trong cuộc nên các vụ việc xảy ra ở thôn đều được hòa giải thành công. Nhờ đó, nhiều năm liền mà thôn không có tình trạng khiếu kiện, mọi vấn đề phát sinh luôn được giải quyết tại cơ sở. Cùng với đó, Ngô Cương còn chú trọng vận động các gia đình gương mẫu, xây dựng nếp sống văn minh từ mỗi hộ dân. Nhiều hộ gia đình, ông bà cha mẹ luôn là tấm gương mẫu mực trong giáo dục con cái noi theo. Hằng tháng, 100% gia đình thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan khu vực đường ngõ xóm nơi sinh sống.

Sự khởi sắc của thôn Ngô Cương là nhờ có sự đồng thuận của toàn dân, đội ngũ cán bộ, đảng viên có tâm, có tầm và trách nhiệm, biết lắng nghe, biết tổ chức vận động, có kế hoạch cụ thể, đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp thực tế địa phương. Trong tổ chức thực hiện luôn chú trọng kiểm tra, giám sát, gắn liền nhiệm vụ và trách nhiệm xây dựng quê hương với quyền lợi chính đáng của mọi người dân.

Đồng chí Nguyễn Trọng Biên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhân Thắng đánh giá: “Điểm nổi trội ở thôn Ngô Cương là biết tập hợp, phát huy hiệu quả sức mạnh toàn dân. Mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được chính quyền và nhân dân bàn bạc trên tinh thần tập trung dân chủ, dựa vào nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Các giá trị văn hóa truyền thống được chọn lọc phát huy; đồng thời ngăn ngừa, lên án, phê phán và loại bỏ các tệ nạn xã hội... Vì thế, trong tổ chức thực hiện phong trào đều được người dân ủng hộ, đem lại hiệu quả cao”.

Bài, ảnh: Xuân Bình
Top