Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 01/06/2017 - 08:38
Quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên đất trên địa bàn Thành phố
Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thành phố Bắc Ninh luôn coi trọng nguồn tài nguyên đất đai. Việc quản lý, sử dụng tài nguyên đất được các cấp chính quyền từ Thành phố đến cơ sở thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

Phát huy những kết quả đạt được trong công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất những năm trước đây, ngay từ đầu năm 2017, UBND thành phố Bắc Ninh ban hành kế hoạch giải phóng mặt bằng 26 dự án trọng điểm. Trong đó, xây dựng cụ thể thời gian thực hiện từng dự án, phân công trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị để triển khai các dự án đúng kế hoạch. Trên cơ sở này, 5 tháng đầu năm 2017, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã thẩm định hồ sơ và tham mưu UBND thành phố phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ của 13 dự án; trình UBND tỉnh giao đất 4 dự án gồm: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở để đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại phường Kinh Bắc (đợt 1), xây dựng trường THCS xã Nam Sơn (đợt 2), xây dựng trung tâm dịch vụ thương mại tổng hợp và siêu thị phường Võ Cường, khu nhà ở Dabaco Vạn An. Bên cạnh đó, UBND thành phố Bắc Ninh còn tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án: xây dựng hạ tầng khu nhà ở để bán đường Ngọc Hân Công Chúa (đợt 2), xây dựng nhà ở cho công nhân KCN Quế Võ, xây dựng mở rộng trường THPT Hàn Thuyên. Trong thực hiện các dự án dân cư dịch vụ (DCDV), đầu tháng 5-2017, Thành phố có văn bản về việc cho phép chuyển 14 lô đất ở dân cư dịch vụ khu Xuân Ổ B sang đất ở để bồi thường bằng đất cho các hộ khi thực hiện dự án mở rộng đường giao thông, vườn hoa, khuôn viên khu văn hoá tại các khu dân cư phường Võ Cường. Để tạo thuận lợi cho các dự án cũng như nâng cao hiệu quả giá trị quỹ đất, Thành phố cũng xin tỉnh chuyển dự án đất dân cư dịch vụ khu Hai Vân (phường Vân Dương) sang dự án đấu giá quyền sử dụng đất. Qua đó, Thành phố phối hợp cùng các địa phương giao 381 lô đất ngoài thực địa, trong đó đất DCDV 209 lô, đất tái định cư 5 lô, đất đấu giá 147 lô… Một trong những nhiệm vụ quan trọng là việc khảo giá, xác định giá đất (trên nguyên tắc sát giá thị trường) phục vụ công tác bồi thường GPMB các dự án và đấu giá quyền sử dụng đất cũng được ngành chức năng của Thành phố thực hiện hiệu quả tại 6 dự án: 12 lô đất xen kẹp tại phường Võ Cường và phường Ninh Xá; đầu tư xây dựng mở rộng, nối thông một số vị trí đường ngõ phố thuộc đường Hàng Mã (phường Tiền An); hạ tầng khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Kinh Bắc (khu đất trường mầm non 19-5 phường Kinh Bắc)...

 

 

Quản lý hiệu quả tài nguyên đất đai là nền tảng vững chắc để thành phố Bắc Ninh phát triển kinh tế - xã hội.

 

Mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh cũng còn những khó khăn vướng mắc trong GPMB; triển khai các dự án DCDV... Nguyên nhân chính là do nguồn kinh phí GPBM chưa được đáp ứng kịp thời. Trong khi đó, chính sách về bồi thường hỗ trợ có nhiều thay đổi, ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai dự án.

Để duy trì những kết quả đạt được và tìm hướng giải quyết những hạn chế trên, theo lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, thời gian tới, đơn vị tham mưu UBND Thành phố triển khai kế hoạch “Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2017 - 2020”. Trong đó, tập trung kiểm tra sử dụng đất đai, sớm phát hiện những hành vi lấn chiếm đất để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời. Xác định rõ trách nhiệm của cán bộ cấp cơ sở, nhất là cán bộ chuyên ngành trong việc để tái diễn tình trạng vi phạm Luật Đất đai, từ đó có biện pháp xử lý nghiêm. Tiếp tục tham gia tháo gỡ khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong công tác bồi thường, GPMB  các dự án. Đối với các dự án đất DCDV, tăng cường đôn đốc chủ đầu tư - UBND các xã, phường đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng để bàn giao đất cho nhân dân.  Ngoài ra, đơn vị còn cử cán bộ chuyên trách hướng dẫn các xã, phường bàn giao đất ngoài thực địa cho các hộ dân hoàn thành nghĩa vụ tài chính; lập hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất để cấp giấy chứng nhận... Qua đó, bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của người dân cũng như tăng cường sự giám sát của nhân dân trong công tác quản lý đất đai trên các địa bàn xã, phường.

Bài ảnh: Hoàng An
Top