Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 31/05/2017 - 16:47
Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ Nhất Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh
Ngày 31-5, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2017-2022. Dự và chúc mừng đại hội có các đồng chí: Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

 

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về đổi mới, sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, ngày 21-6-2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 714/QĐ-UBND về việc cổ phần hóa đối với Công ty TNHH Một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh. Ngay sau khi có quyết định của UBND tỉnh, Ban Cổ phần hóa của Công ty đã tiến hành các thủ tục theo quy định, đến ngày 18-5-2017 đã hoàn thành tổ chức hội nghị hướng dẫn chế độ, chính sách cho người lao động; lập dự toán chi phí cổ phần hóa, kiểm toán báo cáo tài chính; lập phương án sử dụng đất; phê duyệt giá trị doanh nghiệp; phương án sử dụng lao động, danh sách và dự toán hỗ trợ lao động dôi dư; phê duyệt tiêu chí, trình tự lựa chọn, phương thức bán cổ phần lần đầu cho nhà đầu tư chiến lược; phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và phương án cổ phần hóa; bán cổ phiếu lần đầu cho nhà đầu tư chiến lược, người lao động; cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty. Theo đó, tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh là 57,5 tỷ đồng, tương đương 5.750.000 cổ phần, tăng 20 tỷ đồng so trước cổ phần hóa, trong đó: Cổ phần Nhà nước chiếm 64,61%, cổ phần của nhà đầu tư chiến lược 24,57%, cổ phần bán cho người lao động 10,21%, cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư khác 0,61%.
Đại hội đã thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát; thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính, lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký công ty đại chúng, lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch tập trung trên thị trường UPCOM.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các sở, ngành, Công ty và người lao động góp phần quan trọng thực hiện chủ trương của Chính phủ về đổi mới, sắp xếp lại hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước theo hướng cổ phần hóa. Yêu cầu, HĐQT, Ban Kiểm soát, lãnh đạo Công ty thực hiện sắp xếp lại bộ máy theo mô hình tổ chức gọn, nhẹ, hoạt động hiệu quả, xây dựng cơ chế hỗ trợ các tổ chức đoàn thể nhằm động viên, phát huy quyền dân chủ của người lao động, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tiến hành rà soát lại các đơn vị trực thuộc để thực hiện phương án sắp xếp, tổ chức lại. Đa dang hóa dịch vụ môi trường nhằm chăm sóc, phát triển khách hàng, đa dạng hóa cơ cấu doanh thu đáp ứng nhiệm vụ tăng trưởng hàng năm. Cải tiến trang thiết bị sản xuất đi đôi với nâng cao tay nghề, ý thức làm việc nhằm tiết giảm chi phí, tăng năng suất lao động. Triển khai các phương án chỉnh trang đô thi theo hướng văn minh, đáp ứng nhiệm vụ chính trị đưa thành phố Bắc Ninh đạt tiêu chuẩn đô thị loại I về cảnh quan đô thị.

Tin, ảnh: Nguyễn Tuấn
Top