Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 31/05/2017 - 08:46
Vai trò tổ chức Đảng trong xây dựng nông thôn mới
Có dịp trở lại xã Ninh Xá (Thuận Thành) vào những ngày tháng 5 lịch sử, chúng tôi bắt gặp những gương mặt rạng ngời của người dân bên những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, những con đường thôn, xóm được bê tông hóa bằng phẳng, được cảm nhận về cuộc sống ấm no của người dân nơi đây... Có được những kết quả tích cực đó là do Đảng bộ xã biết phát huy được vai trò của các chi bộ nông thôn trong việc lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội và tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM).

Ninh Xá là 1 trong 2 xã của huyện Thuận Thành đăng ký hoàn thành chương trình xây dựng NTM trong năm 2017. Do đó ngay từ đầu năm, Đảng ủy, UBND xã đã xác định: Cấp ủy, chính quyền và người dân trong xã cần nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, chung sức đồng lòng, đoàn kết, huy động tối đa mọi nguồn lực, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh thực hiện và quyết tâm hoàn thành mục tiêu chương trình xây dựng NTM. Từ các nguồn hỗ trợ của tỉnh và huyện Thuận Thành cộng với sự đóng góp ủng hộ của đông đảo người dân, xã đã triển khai nhiều hạng mục, công trình như: Nhà văn hóa thôn, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng,... góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình xây dựng NTM trên địa bàn. Đến thời điểm hiện tại, xã Ninh Xá đạt 17/19 tiêu chí NTM. Đây chính là cơ sở quan trọng để xã phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí trong năm 2017.

 

 

Tuyến đường liên thôn Bùi Xá – Thiện Dũ dài 1,5km với tổng kinh phí 5,7 tỷ đồng vừa được hoàn thành tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho nhân dân địa phương.

 

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Sàng, Bí thư Đảng ủy xã Ninh Xá chia sẻ: Thành công bước đầu trong xây dựng NTM, bên cạnh việc xã đã phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể ở xã, còn phải kể đến sự tham gia đóng góp rất lớn của các chi bộ Đảng, trong đó nổi bật là việc phát huy vai trò lãnh đạo trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng NTM. Tiêu biểu là Chi bộ thôn Bùi Xá chủ động phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân trong thôn thực hiện chương trình xây dựng NTM đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Với đặc sản nổi tiếng “Nem Bùi”, toàn thôn Bùi Xá có hơn 400 hộ dân với tổng số hơn 1.600 nhân khẩu; chi bộ Bùi Xá có 73 đảng viên. Ngay sau khi được Đảng ủy xã quán triệt Nghị quyết chuyên đề về chương trình xây dựng NTM, Chi ủy và Ban công tác Mặt trận thôn đã xác định: Để phong trào xây dựng NTM được triển khai thực chất và có hiệu quả, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ phải là người gương mẫu đi đầu và nghiêm túc thực hiện, từ đó, mới khuyến khích, động viên được đông đảo người dân cùng tham gia. Bí thư Chi bộ thôn Bùi Xá Trần Đức Khương cho biết: Những năm qua, Chi bộ thôn tăng cường và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm, các chủ trương, Nghị quyết của Đảng đều được quán triệt kịp thời đến cán bộ, đảng viên. Duy trì thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng...  Đặc biệt, Chi bộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng NTM. Mỗi cán bộ, đảng viên trong thôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, thông suốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, gương mẫu đi đầu trong xây dựng NTM, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, hiến đất làm đường giao thông, đóng góp ngày công... Những việc làm thiết thực, cụ thể của cán bộ, đảng viên đã tác động trực tiếp đến người dân, giúp họ nhận thức rõ xây dựng NTM là phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội mà người thụ hưởng là người dân.

 

 

Nghệ thuật “Hát trống quân” được người dân Bùi Xá gìn giữ, bảo tồn và phát huy.

 

Nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng và tuyên truyền xây dựng NTM, Bùi Xá đã đạt được các mục tiêu đề ra. Đến nay, 100% các tuyến đường trục thôn và đường ngõ xóm được bê tông hóa, nhà văn hóa thôn được xây dựng đạt chuẩn... Hiện có gần100% số hộ trong thôn đã xây dựng được nhà kiên cố, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 30 triệu đồng/người/năm. Toàn thôn hiện có gần 70% số hộ có mức sống khá, giàu. Để hoàn thiện tiêu chí văn hóa, cơ sở vật chất văn hóa, Chi bộ thôn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền huy động nhân dân quyên góp ủng hộ xây dựng nhà văn hóa, chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, ý nghĩa của các thiết chế văn hóa gắn với việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhân dân trong thôn đã thực hiện tốt nếp sống văn hóa, các quy ước trong việc cưới, việc tang. Tại khu dân cư, các đoàn thể đã xây dựng tuyến đường tự quản và thường xuyên giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp…

Từ đường lối lãnh đạo đúng đắn cùng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân, tin rằng, Ninh Xá sớm hoàn thiện các tiêu chí còn lại và về đích xây dựng NTM theo đúng lộ trình năm 2017.

Đỗ Xuân - Dương Hoàn
Top