Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 19/05/2017 - 08:33
Chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XIV
Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 22-5 -2017. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các nội dung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017; xây dựng luật và nhiều nội dung quan trọng khác. Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, các vị ĐBQH đã triển khai nhiều hoạt động để chuẩn bị tham gia kỳ họp đạt kết quả cao.

Một trong những nội dung trọng tâm của Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XIV là công tác xây dựng luật. Để tham góp ý kiến có chất lượng vào công tác xây dựng luật của Quốc hội, ĐBQH tích cực nghiên cứu các báo cáo, tờ trình về dự thảo luật dự kiến được xem xét, thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp. Đoàn ĐBQH tổ chức 4 hội nghị lấy ý kiến góp ý vào các dự án luật dự kiến thông qua tại kỳ họp. Các hội nghị được tổ chức với đầy đủ thành phần có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực pháp luật hoặc kinh nghiệm hoạt động thực tế trong lĩnh vực được luật điều chỉnh. Đoàn cũng tổ chức lấy ý kiến góp ý bằng văn bản vào các dự án luật. Qua đó giúp các ĐBQH của Đoàn ĐBQH tỉnh có cơ sở tiếp thu, nghiên cứu, tham khảo, có tiếng nói chất lượng trong đóng góp ý kiến xây dựng luật.

Việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp được tổ chức đúng, đủ thành phần và ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các ĐBQH báo cáo cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp; kết quả trả lời ý kiến cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV; đồng thời tiếp thu các ý kiến của cử tri. Ngay sau các cuộc tiếp xúc cử tri, Văn phòng giúp Đoàn ĐBQH tổng hợp, phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo từng lĩnh vực gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đoàn ĐBQH thành lập các Đoàn giám sát tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 -2016” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 -2016”; “việc thực hiện các công trình giao thông BOT”. Ngoài ra, các ĐBQH còn tham gia các cuộc giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội tổ chức tại tỉnh.

Để chuẩn bị có hiệu quả cho việc thảo luận, giám sát việc trả lời kiến nghị của cử tri và làm rõ báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội trình tại kỳ họp, Đoàn tổ chức hai cuộc khảo sát tại các cơ quan quản lý nhà nước là Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Qua khảo sát, đánh giá rõ tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước và thực hiện chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực giáo dục  và đào tạo, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đoàn cũng làm rõ thực trạng, nguyên nhân của những hạn chế trong các lĩnh vực trên theo ý kiến của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với đại biểu Quốc hội.

Về phía các ĐBQH, cùng với việc tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn còn tham gia các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, các cuộc khảo sát, giám sát do các Ủy ban của Quốc hội tổ chức; tích cực nghiên cứu các dự thảo luật dự kiến trình tại kỳ họp. Bên cạnh đó, ĐBQH thực hiện đúng trách nhiệm tiếp dân theo quy định của pháp luật. Đơn thư của công dân được tập hợp, phân loại, xử lý kịp thời gửi các cơ quan chức năng trung ương và địa phương giải quyết.

Đồng chí Trần Thị Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết:  Căn cứ các cuộc tiếp xúc cử tri, giám sát, khảo sát và các hội thảo, hội nghị, ĐBQH tỉnh lựa chọn, tìm ra các nội dung quan trọng, nổi bật để phát biểu tại các cuộc thảo luận ở Tổ, ở hội trường về tình hình kinh tế - xã hội, về báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 -2016” và tiến hành chất vấn các thành viên chính phủ, làm rõ những vấn đề cử tri có ý kiến.

Với sự chuẩn bị kỹ càng và đầy đủ, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh sẵn sàng tham gia kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XIV với quyết tâm cao, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Vân Giang
Top