Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 18/05/2017 - 14:30
Cổ phần hóa để phục vụ nhân dân tốt hơn
Việc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần thực sự đã tạo bước chuyển về chất trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Thông qua cổ phần hóa, công ty thu hút được các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực về tài chính... Đây là “đòn bẩy” cho doanh nghiệp phát triển đột phá.

Trong quá trình cổ phần hóa, Công ty đã phối hợp chặt chẽ với  Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh, tuyên truyền phổ biến nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của cổ phần hóa tới toàn thể người lao động. Đồng thời, Công ty cũng giải đáp kịp thời những thắc mắc, kiến nghị mà người lao động băn khoăn. Khi người lao động đồng thuận, do đó cổ phần hóa đã diễn ra nhanh chóng và thuận lợi.  Trên cơ sở kết quả xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh đã hoàn thành Phương án cổ phần hóa, dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần, lấy ý kiến Đại hội công nhân viên chức. Với phương châm “Giữ nguyên phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ” . Ngày 05-04-2017, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định số 362/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh vốn điều lệ và cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh để chuyển sang Công ty cổ phần.

 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành chúc mừng các thành viên HĐQT.

 

Sau khi Phương án cổ phần hóa đã được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt, cuộc đấu giá bán phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh được tổ chức bởi Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng gia với số lượng cổ phần bán đấu giá là 1.533.565 cổ phần, mức giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần. Toàn bộ số cổ phần đem bán đấu giá đều được bán hết cho các nhà đầu tư tham gia. Sau khi hoàn thành quá trình cổ phần hóa, vốn điều lệ của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh là hơn 375 tỷ đồng. Trong đó, cổ phần của người lao động trong doanh nghiệp được mua ưu đãi theo năm công tác thực tế trong khu vực nhà nước hơn 3 tỷ đồng; cổ phần của của người lao động trong doanh nghiệp được mua theo cam kết tiếp tục làm việc trên 3 năm và lao động là chuyên gia giỏi hoặc trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao hơn 14 tỷ đồng; Cổ phần Nhà đầu tư chiến lược là hơn 158 tỷ đồng...

Chị Hạ Thị Vân Anh, nhân viên Phòng Tổ chức hành chính cho biết: “Sau khi Công ty phát động phương án cổ phần hóa, chúng tôi rất phấn khởi bởi sau khi cổ phần hóa, sẽ tăng cường việc kiểm tra, giám sát của các cổ đông trong và ngoài doanh nghiệp. Điều đó sẽ có ý nghĩa thiết thực trong việc đổi mới phương thức quản lý, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, nâng cao đời sống cho cán bộ, người lao động”. Việc Công ty sau khi cổ phần hóa thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán cũng giúp nâng cao tính công khai, minh bạch, tăng cường sự giám sát của xã hội đối với hoạt động của doanh nghiệp, do đó, tạo được niềm tin đối với các nhà đầu tư; thu hút thêm được nhiều nhà đầu tư mới.

Ông Vũ Hữu Tân, Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh cho biết: “Cổ phần hóa tạo điều kiện cho doanh nghiệp đổi mới phương thức quản lý, quản trị; đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh; huy động vốn, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tiến tới phát triển bền vững. Chúng tôi đã nhanh chóng đổi mới về chủ trương chính sách và hệ thống pháp luật kinh doanh đã tạo hành lang pháp lý và môi trường kinh doanh thuận lợi, đồng thời với việc tăng cường tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh. Cổ phần hóa cũng góp phần giúp người tiêu dùng được hưởng sản phẩm, dịch vụ chất lượng ngày càng tốt hơn”.     

Ngô Phú-Phong Vân
Top