Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 18/05/2017 - 08:29
Xử phạt hành chính vi phạm quy định về ATVSTP
Thực hiện các kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP về việc triển khai Tháng Hành động ATTP năm 2017, 3 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tuyến tỉnh đã tiến hành thanh, kiểm tra 60 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Qua thanh tra, kiểm tra thủ tục hành chính và điều kiện thực tế tại các cơ sở, các đoàn tiến hành xử phạt hành chính tổng số 62 triệu đồng đối với 16 cơ sở vi phạm các quy định về ATVSTP.

Toàn tỉnh thành lập 11 đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến huyện và 126 đoàn kiểm tra tuyến xã, tiến hành tranh tra, kiểm tra đồng bộ đến các xã, phường, thị trấn. Công tác tham mưu, chỉ đạo kịp thời, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác bảo đảm chất lượng ATVSTP gắn liền với việc tuyên truyền các quy định về ATTP, giúp người tiêu dùng sáng suốt lựa chọn các sản phẩm thực phẩm bảo đảm chất lượng. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở chưa chấp hành tốt quy định về ATTP, đa số là cơ sở nhỏ lẻ và lỗi vi phạm chủ yếu là: Không tiến hành cập nhật kiến thức ATTP, không thực hiện khám sức khỏe định kỳ theo quy định, vệ sinh cơ sở chưa bảo đảm, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chưa đầu tư đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho quá trình sản xuất, chế biến, một số cơ sở vẫn kinh doanh các sản phẩm thuộc diện phải công bố chất lượng nhưng không có hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm…

Việt Hoa
Top