Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 18/05/2017 - 08:20
MTTQ thị trấn Lim chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội
Qua 3 năm thực hiện Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, MTTQ thị trấn Lim (Tiên Du) và các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với tinh thần hướng mạnh về khu dân cư, gần dân, lắng nghe ý kiến của dân, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, quan tâm tới công tác tổ chức giám sát phản biện xã hội góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Là trung tâm của huyện Tiên Du, với dân số gần 13 nghìn người, thị trấn Lim đang trong quá trình đô thị hóa, cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng thương mại-dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Ủy ban MTTQ thị trấn luôn xác định tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm công dân trong việc tham gia vào quá trình xây dựng các văn bản pháp luật.

Phối hợp với các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hàng năm bổ sung thêm các quy định vào hương ước của cộng đồng dân cư phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. MTTQ cũng phối hợp với các tổ chức thành viên tăng cường nắm bắt diễn biến tư tưởng, kịp thời tuyên truyền, vận động nhân dân không để xảy ra mất an ninh trật tự; thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Với vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, MTTQ duy trì thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa HĐND-UBND-UBMTTQ, thực hiện tốt vai trò giám sát, tham gia đóng góp ý kiến đối với các ngành và các thôn, định kỳ thông báo công tác MTTQ tham gia xây dựng củng cố chính quyền, lắng nghe ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri phản ánh tới HĐND và UBND, giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND. MTTQ thị trấn phối hợp tổ chức 29 cuộc tiếp xúc cử tri có gần 2 nghìn lượt cử tri tham dự với 216 ý kiến, kiến nghị. Nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri ngày càng được đổi mới, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm tính dân chủ, công khai, là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, phát huy được quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội.

Năm 2016, MTTQ thị trấn Lim chủ động tích cực thực hiện nghiêm túc Quy trình hiệp thương lựa chọn giới thiệu 4 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, 53 người ứng cử đại biểu HĐND thị trấn; phối hợp tổ chức tốt 3 cuộc tiếp xúc cử tri để lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, thị trấn; 4 cuộc tiếp xúc cử tri để những người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử với tổng số gần 500 cử tri đến dự. Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, MTTQ thực hiện tốt chức năng giám sát bầu cử, vận động nhân dân đi bầu cử đạt tỷ lệ 99,66%, bầu được đủ 29 đại biểu HĐND thị trấn, đảm bảo cơ cấu, thành phần đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng củng cố chính quyền vững mạnh không thể thiếu được vai trò giám sát phản biện xã hội của MTTQ, thể hiện bằng hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Để hoạt động giám sát phản biện xã hội được đảm bảo ngay sau khi có hướng dẫn của UBMTTQ cấp trên, Ban thường trực UBMTTQ thị trấn xây dựng chương trình giám sát phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức thành viên, chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ. 3 năm qua, MTTQ thị trấn tổ chức hội nghị tham gia góp ý kiến về “Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ thị trấn Lim nhiệm kỳ 2015-2020; “Dự án giãn dân dịch vụ cửa Tây ao vối” và một số chương trình kế hoạch khác. Tại hội nghị phản biện, các đại biểu đều tập trung phân tích, nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp vào dự thảo báo cáo và được đánh giá cao, cơ bản các ý kiến đóng góp được lãnh đạo thị trấn tiếp thu nghiên cứu bổ sung cho phù hợp hơn.

Ngoài ra, MTTQ tham gia giám sát UBND về công tác nhận và chi trả chế độ cho đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội trên địa bàn thị trấn, giám sát về việc thu chi của trường mầm non Lim 2. Qua giám sát, cơ bản việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội, thu chi của trường mầm non đều đúng, đủ và kịp thời, một số hạn chế như thẻ bảo hiểm cấp cho đối tượng còn chậm, còn nhầm lẫn đã được các thành viên của đoàn giám sát chỉ ra để rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo.

Thực hiện Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị đã góp phần khẳng định vai trò của MTTQ thị trấn Lim trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đồng thời tạo được niềm tin, nâng cao nhận thức về thực hiện quyền và trách nhiệm của công dân trong việc phát huy dân chủ, thực hiện nguyên tắc sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Huyền-Thư
Top