Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 18/05/2017 - 08:13
Vận hành thử nghiệm Trung tâm Hành chính công tỉnh
Chiều ngày 17-5, UBND tỉnh tổ chức lễ ra mắt, đưa Trung tâm Hành chính công tỉnh vào vận hành thử nghiệm. Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trung tâm Hành chính công tỉnh được thí điểm thành lập theo Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 17-4-2017 của Thủ tướng Chính phủ. Trung tâm là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trung tâm có trách nhiệm phối hợp thực hiện tốt 3 nhiệm vụ cơ bản là: Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC); giải quyết hồ sơ TTHC; trả kết quả hồ sơ TTHC. Hiện tại 765/1.505 TTHC, chiếm 50,8% của 16 sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh và 3 cơ quan ngành dọc đã được rà soát, điều chỉnh, bổ sung cập nhật đưa vào hệ thống phần mềm theo quy trình thống nhất tại Trung tâm.

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm vận hành thử nghiệm Trung tâm Hành chính công tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh khẳng định: Việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh thể hiện quyết tâm cao độ của lãnh đạo tỉnh nhằm tạo chuyển biến, đột phá trong việc đẩy mạnh cải cách TTHC và cách thức làm việc với người dân, doanh nghiệp, vì một nền hành chính minh bạch, phục vụ. Để Trung tâm đi vào vận hành thông suốt, chuẩn bị công bố chính thức vào tháng 6 và hoạt động hiệu quả trong thời gian tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Trung tâm Hành chính công cần nhanh chóng ổn định tổ chức, nhân sự lãnh đạo để hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cán bộ Trung tâm đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, tổng hợp các TTHC kèm theo quy trình, các bước thực hiện, trách nhiệm giải quyết thủ tục của tổ chức, cá nhân có liên quan đối với những lĩnh vực, công việc sẽ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc phạm vi quản lý, giải quyết hồ sơ hành chính đảm bảo theo đúng quy định, phấn đấu 100% hồ sơ trả đúng hạn; lựa chọn cán bộ công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ, kinh nghiệm đến làm việc tại Trung tâm; phối hợp với các ngành chức năng rà soát, điều chỉnh thời gian xử lý các TTHC, cắt giảm, lược bớt quy trình rườm rà, tăng tỷ lệ giải quyết TTHC qua mạng… từ đó góp phần tích cực xây dựng nền hành chính phục vụ, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển chung của tỉnh.

Xuân Me
Top