Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 16/05/2017 - 16:51
Nói chuyện chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất”
Ngày 15-5, Thư viện tỉnh tổ chức nói chuyện chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng Giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất” nhân dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh của Người. PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, Viện Trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt.

Năm 1987, tổ chức khoa học, giáo dục, văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) trong cuộc họp Đại hội đồng lần thứ 24 đã ra Nghị quyết phong tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh danh hiệu kép: “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất".

Với kinh nghiệm nghiên cứu, PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng khái quát những đánh giá của UNSECO về Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong Nghị quyết, đồng thời phân tích, hệ thống hóa các tư liệu lịch sử, cung cấp cho người nghe nhiều thông tin mới, bổ ích, làm sinh động, phong phú hơn về tầm vóc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc và bạn bè quốc tế.

Thông qua buổi nói chuyện, người tham dự nhận thức sâu sắc hơn về sự nghiệp cách mạng và những đóng góp quan trọng, nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho dân tộc Việt Nam, hòa bình, độc lập, tự do và công lý.

 

Thuận Cẩm
Top