Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 16/05/2017 - 08:32
An toàn vệ sinh thực phẩm nông sản còn nhiều thách thức
Sử dụng thực phẩm an toàn là nhu cầu hàng ngày rất chính đáng của người dân. Tuy nhiên, hiện nay, việc còn tồn tại tình trạng người sản xuất sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt... dẫn đến nỗi lo mất ATVSTP ngay từ những bữa ăn hàng ngày. Đây là một thách thức lớn đối với các cấp, ngành chức năng trong vấn đề bảo đảm ATVSTP trong lĩnh vực nông nghiệp.

Năm 2017 tiếp tục được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn là “Năm cao điểm hành động VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp”. Điều này cho thấy, vấn đề bảo đảm ATVSTP từ rau, thịt tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Thời gian qua, ngành Nông nghiệp mà trực tiếp là Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, chất lượng nông sản, góp phần kiểm soát tốt hơn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản xuất, sơ chế, chế biến nông sản. Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông, phổ biến pháp luật về ATTP cũng được triển khai thường xuyên, phong phú về hình thức, phạm vi và đối tượng truyền thông rộng khắp, nâng cao nhận thức và ý thức của người dân về vấn đề này. Các hoạt động liên quan đến việc xây dựng, kết nối sản phẩm và chuỗi sản phẩm an toàn với người tiêu dùng được thực hiện góp phần đẩy mạnh xúc tiến thương mại về nông sản.

Tính đến nay, toàn tỉnh có gần 2.200 cơ sở chăn nuôi lợn thương phẩm, 989 cơ sở chăn nuôi gia cầm thương phẩm thực hiện ký cam kết chăn nuôi an toàn, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Trong năm 2016, thực hiện chương trình giám sát ATTP, cơ quan chức năng lấy tổng số 288 mẫu sản phẩm phân tích chất lượng và các chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Qua kiểm tra, phân tích chất cấm Salbutamol, Clenbuterol ở 224 mẫu (gồm thịt lợn, thức ăn chăn nuôi, nước tiểu lợn) không phát hiện chất cấm; lấy 2 mẫu măng muối tại huyện Yên Phong, qua phân tích không phát hiện chất cấm vàng-O, lưu huỳnh. Phân tích tồn dư hóa chất trong 52 mẫu rau và tồn dư kháng sinh trong 15 mẫu thịt lợn cũng cho thấy tồn dư kháng sinh trong thịt và các hóa chất trong rau đều nằm trong giới hạn cho phép; không phát hiện chất hàn the ở 10 mẫu giò, xúc xích được lấy phân tích.

 

 

Kiểm tra nguyên liệu nông sản tại các nhà hàng thuộc KCN Yên Phong trong Tháng Hành động ATVSTP năm 2017.

 

Tuy hoạt động quản lý ATTP trong thời gian vừa qua đạt được những kết quả nhất định song công tác này vẫn còn nhiều hạn chế. Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về ATTP của Bắc Ninh hiện còn rất thiếu về nhân lực, trang thiết bị và kinh phí. Sự quan tâm, vào cuộc của của chính quyền cơ sở nhìn chung còn chưa quyết liệt, nhiều nơi, nhiều lúc còn lơ là, buông lỏng quản lý trong lĩnh vực ATTP nên nguy cơ nông sản bị ô nhiễm còn khá cao. Công tác giám sát chất lượng ATTP nông sản chưa được thường xuyên do thiếu cả về con người, phương tiện, trang thiết bị và kinh phí tổ chức thực hiện. Công tác thống kê cũng như cập nhật thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản, đặc biệt là cơ sở nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh chưa được thường xuyên và đầy đủ. Việc triển khai thực hiện Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định điều kiện bảo đảm ATTP và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu, nhỏ lẻ còn gặp nhiều khó khăn vì sản xuất phân tán và manh mún…

Việc kiểm soát ngay từ đầu trong trồng trọt, chăn nuôi trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ là khâu quan trọng quyết định đến chất lượng VSATTP. Do đó, trong năm cao điểm hành động VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp 2017, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tiếp tục tham mưu cho tỉnh ban hành một số chính sách nhằm tăng cường quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản. Tổ chức thêm các lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất rau và chăn nuôi gia súc, gia cầm an toàn theo VietGAP; công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, phân bón trong các khâu từ sản xuất, kinh doanh và sử dụng; tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản cho người dân, các chủ trang trại, cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông sản trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục kiểm tra các cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, tư vấn, hướng dẫn, thẩm định tại cơ sở và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nông sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh; lồng ghép công tác này với hoạt động giới thiệu, kết nối các cơ sở kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm nông sản thực phẩm với các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến nông sản thực phẩm an toàn. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, quảng bá thương hiệu, xác nhận sản phẩm an toàn cho các chuỗi thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Tăng cường sự phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản; ngăn chặn và kịp thời xử lý khi có sự cố gây mất an toàn thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Bài, ảnh: Việt Hoa
Top