Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 16/05/2017 - 08:25
Xây dựng nếp sống văn minh hướng tới đô thị loại I
Đáp ứng quá trình đô thị hoá, hướng tới đô thị loại I, thành phố Bắc Ninh tập trung đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn hoá - văn minh đô thị giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025. Đây là những định hướng chiến lược, bền vững và để có những chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả cao trong thực hiện, Thành phố xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các ngành, chính quyền cơ sở.

Sau khi được nâng cấp lên đô thị loại II, thành phố Bắc Ninh không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực. Điển hình là việc thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh đô thị, góp phần thay đổi quy mô, chất lượng đô thị và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tầm vóc của thành phố Bắc Ninh - đô thị hiện đại, văn minh đang ngày một rõ nét. Không gian đô thị được mở rộng, xanh mát với nhiều vườn hoa, công viên, hồ điều hoà kết hợp nơi tập luyện thể dục, thể thao cho cộng đồng dân cư xung quanh. Hệ thống giao thông, biển báo an toàn được đầu tư đồng bộ, nếp sống văn minh giao thông đô thị được coi trọng. Hoạt động vệ sinh môi trường được bảo đảm, ý thức tự giác trong công tác bảo vệ môi trường trở thành nếp sống, thói quen của nhân dân. Nhiều tuyến đường, khu phố trở thành hình mẫu cho tiêu chí sáng - xanh - sạch đẹp như: Nguyễn Gia Thiều, Lý Thái Tổ, Nguyên Phi Ỷ Lan, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Hoàng Quốc Việt…

 

 

Để từng bước xây dựng cảnh quan đô thị văn minh, hiện đại, Thành phố đã đầu tư xây dựng nhiều công trình công viên, cây xanh và hồ điều hòa. Ảnh: Công viên hồ điều hòa Văn Miếu, phường Võ Cường.

 

Mặc dù đạt nhiều kết quả nhưng tốc độ đô thị hoá nhanh, đứng trước yêu cầu phát triển lên đô thị loại I, Thành phố cần tiếp tục nâng cao chất lượng việc xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị bằng những giải pháp mới. Theo chủ trương, giai đoạn 2017 - 2020 chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Ninh phấn đấu xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh tương xứng với đô thị văn minh, hiện đại và trở thành đô thị loại I vào năm 2018. Trong đó, trọng tâm là việc nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đổi mới các biện pháp quản lý, duy trì, bảo tồn và phát huy giá trị các công trình lịch sử - văn hóa, di sản phi vật thể, nhất là Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Đề ra mục tiêu xây dựng 70% số  phường đạt chuẩn “văn minh đô thị” và tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động, dịch vụ văn hóa, lễ hội, từng bước xóa bỏ những hủ tục không còn phù hợp. Tập trung quy hoạch, chỉnh trang đô thị và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại, đồng bộ, sáng - xanh - sạch đẹp với hơn 60% “Tuyến phố văn minh đô thị”... đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Để đạt những mục tiêu trên, thành phố Bắc Ninh đề ra các giải pháp, trong đó chú trọng tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, tạo bước chuyển biến mới về thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh đô thị. Tuyên truyền, giáo dục việc xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị một cách sâu rộng, đồng bộ trong các tầng lớp nhân dân để mọi người nhận thức rõ tính cấp thiết và tầm quan trọng của chủ trương nhằm tạo nên sự chuyển biến về nhận thức, từng bước hình thành ý thức văn minh trong mỗi người dân. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, cơ sở hạ tầng đô thị. Trên nền tảng này, các cơ quan tham mưu tiếp tục nghiên cứu và điều chỉnh, bổ sung các quy định, chế tài xử lý trong lĩnh vực quản lý đô thị...

Việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh đô thị ở thành phố Bắc Ninh là bước đi thiết thực nhằm định hướng cho các cấp chính quyền và nhân dân những hành động cụ thể trong việc ứng xử văn minh trong giao tiếp đô thị. Thành công của chủ trương này là nền tảng vững chắc trong việc xây dựng, phát triển thành phố Bắc Ninh trở thành đô thị đầu tàu năng động, hiện đại và giàu bản sắc văn hóa.

Bài, ảnh: Hoàng An
Top