Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 15/05/2017 - 16:05
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an ninh, trật tự
Sáng 15-5, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình an ninh, trật tự. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Bắc Ninh.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh.

 

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình an ninh, trật tự từ đầu năm 2017 đến nay trên các mặt: Hoạt động chống phá của các tổ chức phản động lưu vong; an ninh trong Công giáo tại các tỉnh miền Trung; tình hình khiếu kiện, đình công, lãn công; các vấn đề về an ninh kinh tế, mạng, thông tin, truyền thông, chính trị nội bộ và an ninh tại các địa bàn chiến lược; tình hình tội phạm; trật tự an toàn giao thông và cháy, nổ…

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các Bộ, ban, ngành, địa phương, đoàn thể chính trị-xã hội, dựa vào sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động nắm chắc và dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, quyết sách, thực hiện có hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Các ý kiến thảo luận tập trung phân tích tình hình với những thuận lợi cơ bản, khó khăn, thách thức, nguyên nhân và các giải pháp nhằm tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian tiếp theo.

Báo cáo với hội nghị từ điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh nhấn mạnh: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2017 đến nay cơ bản ổn định. Các lực lượng phối hợp chặt chẽ, nắm chắc tình hình, chủ động các biện pháp, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc. Phạm pháp hình sự xảy ra 295 vụ, giảm 18,7% so với cùng kỳ năm 2016. An ninh, trật tự được giữ vững, tạo môi trường ổn định thu hút đầu tư, phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thời gian tiếp theo, Bắc Ninh quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình; đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm; rà soát giải quyết các vụ khiếu kiện không để phức tạp nảy sinh thành điểm nóng; chú trọng các phương án bảo đảm an ninh, trật tự trong các khu công nghiệp tập trung; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các giải pháp trọng tâm bảo đảm an ninh, trật tự: Tiếp tục nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị về tình hình, nhiệm vụ và tầm quan trọng của bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay. Cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức đối thoại với nhân dân, giải quyết kịp thời những bức xúc trong nhân dân; xử lý công khai, nghiêm minh các vụ tiêu cực, tham nhũng, xây dựng và củng cố lòng tin của quần chúng đối với Đảng. Người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm trước hết về tình hình an ninh, trật tự và tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những nhân tố có thể dẫn tới mất an ninh, trật tự ở đơn vị, địa phương mình. Có giải pháp xử lý căn cơ, quyết liệt vấn đề an toàn thông tin, an ninh mạng, tự do ngôn luận, tự do báo chí. Huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, MTTQ, đoàn thể các cấp và nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm…

Cao Lợi
Top