Bao dien tu Bac Ninh
Chủ nhật, 14/05/2017 - 16:21
Giám sát thực hiện nhiệm vụ văn hóa, thể thao
Ngày 12-5, Đoàn công tác của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa, thể thao tại thành phố Bắc Ninh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.
Đoàn công tác Ban VH-XH, HĐND tỉnh khảo sát một số thiết chế văn hóa tại phường Ninh Xá, thành phố Bắc Nnh.
 
Tại thành phố Bắc Ninh, sau khi trực tiếp khảo sát thiết chế văn hóa, thể thao của phường Ninh Xá, đoàn nghe báo cáo thực trạng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn. Tính đến hết năm 2016, toàn thành phố có 112/114 Nhà văn hóa thôn, khu phố hoàn thành đưa vào sử dụng; có 405 sân chơi, bãi tập, điểm tập vui chơi và luyện tập TDTT; có 5/19 Trung tâm văn hóa-thể thao cấp xã, phường. Từ tháng 7-2015, Trung tâm văn hóa-thể thao thành phố với tổng diện tích 5ha, kinh phí đầu tư khoảng 100 tỷ đồng được đưa vào hoạt động, đáp ứng tốt các điều kiện để tổ chức sự kiện, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội cũng như nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, thể thao của nhân dân thành phố. Nhìn chung, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố đã, đang từng bước được quan tâm đầu tư hoàn thiện, tăng về quy mô, số lượng và đổi mới về chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, việc đầu tư cơ sở vật chất cho thiết chế văn hóa thể thao chưa đồng bộ, không đạt tiêu chuẩn, còn thiếu các hạng mục theo chức năng quy định, hiệu quả hoạt động của các thiết chế chưa cao. Phần lớn các xã, phường chưa có Trung tâm văn hóa-thể thao cấp xã. Hệ thống thiết chế, sân chơi, bãi tập TDTT cho lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng còn hạn chế…

Đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của thành phố trong việc ban hành hệ thống văn bản liên quan và công tác quy hoạch thiết chế văn hóa, thể thao. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao bổ ích, thiết thực đã được các cấp, ngành của thành phố vận dụng triển khai sáng tạo, hiệu quả, mang tính xã hội hóa cao. Song, thành phố cần phối hợp với cơ quan chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để rà soát lại tiêu chí, linh hoạt hơn trong quá trình vận dụng thành lập Trung tâm văn hóa-thể thao cấp xã, phường.

Tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đoàn giám sát việc thực hiện Luật Thể dục Thể thao và đánh giá thực trạng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Bắc Ninh.

Việc thực hiện Luật TDTT trên địa bàn tỉnh đã có tác động tích cực đến quản lý và phát triển sự nghiệp TDTT, tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như các giá trị do TDTT mang lại. Song sau 10 năm ra đời, một số nội dung, chi tiết của Luật TDTT bộc lộ những bất cập, chưa sát với thực tiễn phát triển của đời sống hiện nay.

Báo cáo về thực trạng thiết chế văn hóa, thể thao chỉ rõ: Cấp tỉnh hiện có 7 thiết chế văn hóa, thể thao, trong đó một số công trình có quy mô lớn, kiến trúc đẹp, hiện đại đã và đang xây dựng. Nhiều địa phương có những điển hình về cơ chế xây dựng, quy hoạch thiết chế văn hóa, thể thao và xuất hiện những cách làm sáng tạo, góp phần phục vụ thiết thực đời sống sinh hoạt văn hóa, luyện tập TDTT của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, hệ thống cơ sở vật chất thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh hầu hết chưa đạt chuẩn hoặc đã xuống cấp, thiếu các hạng mục theo dự án thiết kế. Ở cấp huyện, phần lớn thiết chế đều là công trình tu sửa, cải tạo lại và chưa đạt chuẩn. Đáng nói là các thiết chế phục vụ việc học tập, vui chơi giải trí cho lứa tuổi thanh thiếu niên nhi đồng ở các huyện, thị xã vẫn đang còn thiếu. Với Trung tâm văn hóa-thể thao cấp xã, phường, thị trấn còn thiếu cả về cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy cũng như trang thiết bị nên hiệu quả hoạt động chưa cao. Toàn tỉnh hiện còn 119 thôn, làng, khu phố chưa có Nhà văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị báo cáo chi tiết, đầy đủ, số liệu cập nhật sát thực tế của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Công tác xây dựng, quản lý và tổ chức hoạt động của các thiết chế văn hóa- thể thao trên địa bàn tỉnh có sự thay đổi tích cực về cả quy mô, số lượng và chất lượng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tiếp tục tham mưu, rà soát đánh giá việc thực hiện xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng đến tuyến xã, phường, thị trấn nhằm tìm giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình ban hành quyết định thành lập Trung tâm văn hóa-thể thao cấp xã, phường. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và tăng cường hơn nữa vai trò kiểm tra, giám sát hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa trên địa bàn.

Tin, ảnh: Việt Thanh
Top