Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 12/05/2017 - 08:17
Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
Năm 2016 và đầu năm 2017, tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến đan xen thách thức và cơ hội. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tập trung lãnh đạo cấp ủy cơ sở, lãnh đạo các doanh nghiệp phát huy mặt mạnh, thuận lợi, đề ra giải pháp khắc phục khó khăn, củng cố xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh bám sát sự lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở trong việc triển khai thực hiện các Chương trình, Chỉ thị, Nghị quyết của T.Ư và của tỉnh phù hợp, sáng tạo trong điều kiện hoạt động đặc thù của doanh nghiệp. Tổng doanh thu toàn Khối năm 2016 ước đạt hơn 27 nghìn tỷ đồng, vượt 4,39% kế hoạch và tăng gần 9% so với cùng kỳ năm 2015, nộp ngân sách Nhà nước gần 848 tỷ đồng, giải quyết việc làm và tạo việc làm mới cho hơn 18 nghìn lao động với mức lương bình quân 6 triệu đồng/người/tháng, tăng 5,26% so với năm 2015. Các chế độ, chính sách cho người lao động được bảo đảm. Các phong trào, hoạt động xã hội vì cộng đồng phát triển sâu rộng với tổng số tiền quyên góp, ủng hộ toàn Khối đạt trên 74,4 tỷ đồng… Công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp được quan tâm chú trọng. Trong năm, Đảng ủy Khối kết nạp được 151 đảng viên mới; kết quả đánh giá cuối năm có hơn 78,9% tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM, 8,7% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 12,3% hoàn thành nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.

Năm 2017, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đề ra nhiệm vụ trọng tâm “Xây dựng Đảng vững mạnh-Đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển và hội nhập”, phấn đấu thực hiện tốt một số chỉ tiêu: 100% cán bộ, đảng viên và 70% người lao động trong Khối được học tập, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổng doanh thu toàn Khối tăng 5-7%, nộp ngân sách Nhà nước tăng 5%, kết nạp từ 120-150 đảng viên mới, thành lập mới ít nhất 1 tổ chức cơ sở Đảng, 85% tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM.

 

 

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Đỗ Đình Hữu tuyên dương cán bộ, đảng viên, người lao động tiêu biểu trong Khối làm theo lời Bác năm 2016. Ảnh: Xuân Me

 

Ngay trong quý I, các doanh nghiệp cơ bản thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tổng doanh thu trong Khối (không bao gồm các tổ chức tín dụng) ước đạt 7.000 tỷ đồng, bằng 24,9% kế hoạch năm và 110% so cùng kỳ. Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 222 tỷ đồng, bằng 24,7% kế hoạch năm và bằng 103% so cùng kỳ; tạo việc làm cho hơn 18.000 nghìn lao động, với mức lương bình quân đạt 6,2 triệu đồng/người/tháng.

Cấp ủy Đảng, lãnh đạo doanh nghiệp trong toàn Đảng bộ Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với tình hình hoạt động doanh nghiệp; kiến tạo, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và đồng hành cùng doanh nghiệp trong nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh. Các doanh nghiệp tiên phong đi đầu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, tạo ra giá trị cạnh tranh trong mỗi sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang hiện hữu. Tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội. Quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, động viên, thăm hỏi, chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất giữa cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp trong chỉ đạo, điều hành; nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, doanh nghiệp. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc phát triển Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Đỗ Đình Hữu

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

Top