Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 12/05/2017 - 08:03
Hiện thực hóa mục tiêu ngành Công Thương
Khi mới tái lập, Bắc Ninh là tỉnh thuần nông, công nghiệp quy mô nhỏ, sản phẩm đơn điệu, hiệu quả sản xuất, kinh doanh thấp… Thực hiện nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, ngành Công Thương tập trung mọi nguồn lực, thực hiện hàng loạt giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Đến nay, tỉnh đầu tư xây dựng được hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu bao gồm 16 KCN tập trung - khu đô thị và 24 CCN, làng nghề khá đồng bộ, hơn 9.000 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động. Trong đó, nhiều DN FDI vẫn tiếp tục đầu tư và mở rộng trong các khu, cụm công nghiệp, thu hút đầu tư trong tốp 10 toàn quốc; DN sản xuất trong nước không ngừng đổi mới để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, thúc đẩy phát triển nhanh công nghiệp hỗ trợ trong thời gian tới. Giai đoạn 1997-2016, giá trị sản xuất công nghiệp có tốc độ tăng trưởng bình quân 37,2%/năm. Riêng năm 2016 đạt hơn 705.000 tỷ đồng, tăng 485 lần so năm 1997. Ngành công nghiệp trọng điểm (điện, điện tử; cơ khí; chế biến nông sản và đồ uống công nghệ cao) chiếm tỷ trọng hơn 90% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh.

Hoạt động thương mại theo đó cũng chuyển mình mạnh mẽ. Sự phát triển của thị trường nội địa và hoạt động xuất khẩu tăng trưởng nhanh tạo ra động lực quan trọng thúc đẩy sản xuất. Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ giai đoạn 1997-2016 tăng bình quân 20,9%/năm; năm 2016 đạt gần 38.800 tỷ đồng, tăng hơn  40,7 lần so năm 1997. Mạng lưới phân phối phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu; cơ sở vật chất được cải tạo, đầu tư xây dựng mới; các hình thức thương mại văn minh như: Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tự chọn... xuất hiện ngày càng nhiều. Hoạt động xuất khẩu có bước tiến vượt bậc cả kim ngạch và thị trường xuất khẩu. Năm 1997, kim ngạch xuất khẩu mới đạt hơn 20  triệu USD, đến năm 2016 đạt gần 23 tỷ USD, tăng gấp 1.120 lần so năm đầu tái lập tỉnh. Sản phẩm được xuất khẩu sang nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, nhiều sản phẩm vào được thị trường khó tính như: Nhật Bản, EU, Mỹ...

 

 

Siêu thị Từ Sơn.

 

Hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ngành Công Thương còn tổ chức nhiều chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn”, chương trình kết nối cung cầu...; tăng cường công tác quản lý thị trường, đấu tranh có hiệu quả với tình trạng buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi cho những nhà sản xuất chân chính và người tiêu dùng… Nhờ đó, thị trường luôn ổn định, cân đối cung cầu hàng hoá được bảo đảm đáp ứng các nhu cầu về sản xuất và tiêu dùng của người dân, không có tình trạng thiếu hàng, sốt giá.

Định hướng đến năm 2020 ngành công nghiệp phát triển theo hướng công nghệ cao, sản phẩm bảo đảm tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế; lấy công nghiệp hỗ trợ là trọng tâm trong định hướng phát triển công nghiệp phục vụ cho các ngành chủ lực tạo ra giá trị gia tăng cao; hình thành cụm liên kết ngành trên cơ sở lấy DN lớn là hạt nhân, DN vừa và nhỏ là các vệ tinh cung ứng, tập trung vào ngành điện tử, viễn thông, cơ điện tử, hóa dược... Thương mại phát triển theo hướng kết hợp hài hòa giữa phát triển thị trường nội địa và nước ngoài, chú trọng và đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng giá trị gia tăng cao. Xây dựng và phát triển thương mại nội địa theo hướng văn minh hiện đại với sự đa dạng các loại hình tổ chức phân phối, các hoạt động dịch vụ, phương thức kinh doanh... Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 (giá so sánh 2010) đạt 816.000 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 90.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu  đạt 36,5 tỷ USD…

 

 

Xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Yes tech Việt Nam KCN Tiên Sơn.

 

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành Công Thương tiếp tục tổ chức thực hiện các quy hoạch phát triển công nghiệp (Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Bắc Ninh 2011-2015, tầm nhìn đến 2020; Quy hoạch công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030). Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sản xuất làng nghề theo hướng bền vững, nhất là đổi mới công nghệ, xử lý môi trường, tiết kiệm năng lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm…

Đối với việc phát triển thương mại, dịch vụ cần thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp trong tầm nhìn đến năm 2030: Tổ chức hợp lý không gian dịch vụ theo Đề án quy hoạch phát triển tổng thể khu vực dịch vụ tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được phê duyệt; Củng cố và phát triển hạ tầng thương mại, kết hợp lồng ghép với chương trình xây dựng Nông thôn mới, đẩy mạnh đầu tư xây dựng và cải tạo nâng cấp hệ thống hạ tầng thương mại, trong đó tập trung phát triển 3 loại hình (chợ nông thôn, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tự chọn); Phát triển hạ tầng phục vụ thương mại, dịch vụ xuất khẩu, tạo điều kiện về cơ chế chính sách để phát triển nhanh hệ thống các kho bãi, trung tâm lưu chuyển hàng hóa, tổng kho phân phối Logistics, trung tâm thương mại có tầm ảnh hưởng rộng để tạo sức hút và thúc đẩy dự án đầu tư vào ngành thương mại, dịch vụ; Tăng cường các hoạt động xúc tiến, mở rộng thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm làng nghề truyền thống có thương hiệu; Tập trung quản lý và định hướng nhập khẩu, không nhập khẩu những công nghệ cũ, lạc hậu gây ô nhiễm môi trường, các sản phẩm trong nước đã sản xuất được; Khuyến khích nhập khẩu công nghệ phục vụ cho quá trình phát triển các ngành công nghệ chế biến, các ngành công nghiệp phụ trợ, tiếp cận công nghệ nguồn, công nghệ tiên tiến của các nước phát triển… 

Quang Minh
Top